WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:59:pm 09/07/13 Đăng ngày “July 9th, 2013”

Tàu cá Việt Nam ‘bị tấn công, chặt cờ’

Tàu cá Việt Nam ‘bị tấn công, chặt cờ’

Thuyền trưởng một trong hai tàu cá Việt Nam bị tấn công ở khu vực quần đảo Hoàng Sa nói với BBC những người người tấn công tàu ông ‘nói tiếng Trung Quốc’ và ‘mặc đồ sỹ quan hải quân’. Truyền thông Việt Nam nói hai tàu cá Việt Nam đã bị truy đuổi, đánh [...]

01:59:pm 09/07/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Suy nghĩ về tầm nhìn của chúng ta

Suy nghĩ về tầm nhìn của chúng ta

Một phần vì do cách biệt ngôn ngữ, một phần vì lối sống quần tụ riêng giữa các gia đình người Việt với nhau, nên hầu như nhiều người vẫn còn tự cô lập mình, không chịu hòa nhập với cộng đồng địa phương.

01:40:pm 09/07/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Học giả Nhật: Cần xem lại quan hệ Nhật-Việt

Học giả Nhật: Cần xem lại quan hệ Nhật-Việt

Đã hơn 20 năm nay tôi đã thấy chính quyền VN vẫn giữ một thái độ che lấp những sự thật.

01:30:pm 09/07/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

‘Tấm lòng của Một Phóng viên dành cho Một Dân tộc Đau thương’

‘Tấm lòng của Một Phóng viên dành cho Một Dân tộc Đau thương’

Người Việt Nam không phải là những kẻ mộng du, họ là một dân tộc sáng suốt. Chúng ta phải mở mắt nhìn kỹ, tìm một cái gì đó rất tinh tế có lẽ là: những dấu hiệu nhạy bén cho thấy một người châu Á đang xuất đầu lộ diện, biết cách nói để giữ sĩ diện (cho đối tượng của mình), thừa nhận rằng sự khủng bố, các vụ thảm sát của quá khứ là sai và cần được chuộc tội bằng cách chấp nhận những người buộc phải chạy trốn khỏi đất nước mình. Điều này sẽ xảy ra. Làm thế nào? Khi nào? Tôi không có ý kiến. Nhưng hy vọng rằng điều đó sẽ sớm xảy ra.

04:13:am 09/07/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [8]

Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [8]

Ở trong tù được ăn đồ tươi là niềm hạnh phúc, đồ tươi chỉ có gặp gia đình, nhận quà thì có được một chút, còn lại là đồ khô như muối vừng, lạc rang, ruốc, cá khô.

12:00:am 09/07/13 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »