WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:29:pm 31/07/13 Đăng ngày “July 31st, 2013”

Một chuyến công du vội vã

Một chuyến công du vội vã

Tất cả về những lãnh vực khác thì ngoài những mỹ từ như hợp tác, hòa bình, ổn định, tất cả toàn là những lời hứa hẹn trong tương lai và chỉ có tương lai mới có câu trả lời cho những cố gắng của Việt Nam muốn sáp gần lại với Hoa Kỳ.

01:29:pm 31/07/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cô Kim Chi bị công an cố tình gây tai nạn?

Cô Kim Chi bị công an cố tình gây tai nạn?

Được biết, Kim Chi là em của Nguyễn Đình Cương – người đang bị tù giam trong vụ 14 thanh niên công giáo. Mẹ Kim Chi là bà Hoá, người bị công an tỉnh Nghệ An lén tiêm thuốc …

01:14:pm 31/07/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

‘Biểu tình’ trước trụ sở báo CAND

‘Biểu tình’ trước trụ sở báo CAND

(Xem video cuối bản tin)

05:58:am 31/07/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ngẫm trông thế sự mà rầu…

Ngẫm trông thế sự mà rầu…

Một xã hội mà bác sĩ đòi hỏi người chồng phải thả phong bì vào đũng quần của vợ mới cho…lên bàn đẻ. Giáo viên kiếm danh lợi trên sự thơ ngây của học sinh…

05:04:am 31/07/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thơ viết gửi Điếu Cày

Thơ viết  gửi  Điếu Cày

Tự do không sắc màu Mà bao người đổ máu Cũng bao người vật vã Trong lao tù thẳm sâu Anh tượng thần không đổ Một tấm lòng không vơi Nhánh sông đời không lở Điếu Cày ! Điếu Cày ơi Bên anh là bạn hữu Quanh anh triệu bà con Con trai cùng vợ [...]

04:50:am 31/07/13 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hai bức ảnh nói lên nhiều điều

Hai bức ảnh nói lên nhiều điều

  Chỉ 2 bức ảnh có khi nói được nhiều điều còn hơn vài trang giấy. Đó là 2 bức ảnh chụp cùng một nơi, Phòng Bầu dục của Tòa Bạch Ốc, nơi làm việc của Tổng thống Hoa Kỳ. Bức đầu chụp khi Tổng thống Barack Obama tiếp bà Aung San Syu Kyi hồi [...]

03:46:am 31/07/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »