WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:49:pm 21/07/13 Đăng ngày “July 21st, 2013”

Philippines muốn tổ chức “ngày biểu tình toàn cầu” chống Trung Quốc

Philippines muốn tổ chức “ngày biểu tình toàn cầu” chống Trung Quốc

Chủ tịch của WPSC – cựu Bộ trưởng Nội vụ Philippines Rafael Alunan III – thông báo tại một cuộc họp báo hôm 17/7, rằng 24/7 sẽ là một “ngày biểu tình toàn cầu” của dân Philippines chống Trung Quốc.

11:49:pm 21/07/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải một tấm gương

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải một tấm gương

Cám ơn nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, ông thật can đảm khi tranh thủ thời cơ báo tin về tình trạng tuyệt thực của anh Nguyễn Văn Hải. Hành động của anh Nguyễn Văn Hải đã là đáng phục, hành động của Nguyễn Xuân Nghĩa cũng rất đáng nể.

09:52:am 21/07/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vài cảm nghĩ về cuộc thi thơ trên Facebook

Vài cảm nghĩ về cuộc thi thơ trên Facebook

Trong các cuộc thi thơ trước đây, cũng như cuộc thi thơ trên Facebook này, hình như lớp trẻ của chúng ta (qua thơ) đã tách hoàn toàn mình ra khỏi đất nước và dân tộc, không hề quan tâm đến vận mệnh sống còn của Tổ Quốc nhân dân.

03:45:am 21/07/13 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ai bảo một mình là khổ?

Ai bảo một mình là khổ?

Chăn trâu sướng lắm chứ! Chăn chồng mới khổ hơn chăn trâu!

03:25:am 21/07/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tâm thức nào, thể chế nấy!

Tâm thức nào, thể chế nấy!

Người Việt có câu: «rau nào sâu nấy», «nồi nào vung nấy». Còn người Mỹ có câu: «such people, such government» (dân nào chính phủ nấy).

03:06:am 21/07/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tư Sang đã sẵn sàng

Tư Sang đã sẵn sàng

01:10:am 21/07/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »