WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:12:am 13/07/13 Đăng ngày “July 13th, 2013”

Ai bảo vệ ngư dân?

Ai bảo vệ ngư dân?

Cứ mỗi lần ngư dân của mình bị bọn hải giám của Tàu tấn công và cướp bóc, câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi: chẳng lẽ chẳng có ai bảo vệ ngư dân? Mới ngày hôm kia, một đám hải quân trong chiếc tàu gọi là “hải giám” của chúng đánh đập ngư [...]

04:12:am 13/07/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Khởi tố 5 người trong vụ nổi dậy ở trại tù Xuân Lộc

Khởi tố 5 người trong vụ nổi dậy ở trại tù Xuân Lộc

Năm tù nhân bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ sau vụ nổi dậy ở trại giam Xuân Lộc (Z30A). Viện Kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, hôm 12/7 phê chuẩn quyết định khởi tố. Năm người, Nguyễn Văn Tân, Lê Quốc Thạnh, Cao Ngọc Rê, [...]

03:48:am 13/07/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Từ chỉnh đảng đến chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Sang

Từ chỉnh đảng đến chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Sang

Chỉnh đảng là đợt Trung Quốc trả thù Thủ tướng Dũng vì đã tạo điều kiện cho Hoa Kỳ triển khai 1 chiến lược kiềm chế bành trướng Trung Quốc tại Biển Đông, nhằm loại trừ Nguyễn Tấn Dũng qua bàn tay Nguyễn Phú Trọng với hậu thuẫn của 1 trang mạng mới lập, đây là ủng hộ cụ thể của Trung Quốc.

01:54:am 13/07/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [9]

Từ ngõ Phất Lộc tới Weimar [9]

Bọn nhân dân loại 3 là khổ nhất, chúng luôn bị bắt ngồi co chân vào người, hai tay ôm lấy chân.

12:00:am 13/07/13 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »