WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:23:pm 24/07/13 Đăng ngày “July 24th, 2013”

Ông Sang đến Washington [kết]

Ông Sang đến Washington [kết]

Chuyến đi thăm Trung Quốc ba ngày của Trương Tấn Sang bắt đầu vào ngày 19/6 có thể được lý giải là một dấu hiệu cho thấy các quan hệ Việt-Trung mật thiết hơn đã được cân nhắc.

09:23:pm 24/07/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch Sang và cải cách dân chủ tại Việt Nam

Chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch Sang và cải cách dân chủ tại Việt Nam

Ngày mai, Obama và Trương Tấn Sang sẽ nói về kinh tế, về TPP, về quan hệ với Trung Quốc và một ít về nhân quyền.

11:16:am 24/07/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chúng ta sẽ không bao giờ mất anh

Chúng ta sẽ không bao giờ mất anh

Nếu anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải vẫn bị biệt giam trong buồng kỷ luật thì có nghĩa, anh đã bước sang ngày thứ 32 tuyệt thực trong “nhà tù của nhà tù”.

05:22:am 24/07/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thi thơ trên FB: Thi thì dở mà ném đá thì tài

Thi thơ trên FB: Thi thì dở mà ném đá thì tài

Tổng cộng lại có hàng trăm các “còm_phản hồi” sau bài viết trên in ở khắp các mạng ủng hộ chúng tôi phê bình đúng và lên án ban giám khảo cuộc thi thơ trên Facebook chấm càn chấm quấy…

03:20:am 24/07/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ông Sang đến Washington [1]

Ông Sang đến Washington [1]

Tuần này, các quan chức Việt Nam cùng công cán với Chủ tịch Trương Tấn Sang sẽ ra sức thuyết phục các quan chức của Eximbank. Trong khi Chủ tịch Trương Tấn Sang và Obama hội đàm.

03:07:am 24/07/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Điếu Cầy tuyệt thực

Điếu Cầy tuyệt thực

“Từng phút một, hình hài đáng quý trọng ấy có thể giã từ chúng ta, làm thế nào loại trừ để khả năng đáng ân hận ấy không thể xảy ra, không được xảy ra?”

12:44:am 24/07/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »