WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:47:pm 28/07/13 Đăng ngày “July 28th, 2013”

Tự do cho Điếu cày

Tự do cho Điếu cày

04:47:pm 28/07/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Xử phúc thẩm hồ sơ Đoàn Văn Vươn và tướng… cướp

Xử phúc thẩm hồ sơ Đoàn Văn Vươn và tướng… cướp

Nhà cầm quyền cộng sản nói một đàng, làm một nẻo.

02:17:pm 28/07/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ngày mai xét xử phúc thẩm anh em ông Đoàn Văn Vươn

Ngày mai xét xử phúc thẩm anh em ông Đoàn Văn Vươn

Theo bà Báu, tại phiên phúc thẩm mở vào ngày mai sẽ có 5 luật sư bào chữa miễn phí cho 6 người nhà bà.

01:18:pm 28/07/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Biểu tình chống chủ tich Sang vì “thu nhập”

Biểu tình chống chủ tich Sang vì “thu nhập”

ôi nghĩ rằng tất cả mọi người không phải ai cũng muốn như vậy, có những người chỉ vì đồng tiền, có những người chỉ vì nhu cầu cuộc sống, có những người chỉ vì có một chút thu nhập thêm mà tham gia những hoạt động đó…”

01:09:pm 28/07/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chùa Liên Trì nơi hội ngộ của các tôn giáo

Chùa Liên Trì nơi hội ngộ của các tôn giáo

Như chúng ta đã biết từ sau 1975 khi Việt nam Cộng hòa bị bức tử, đất nước và dân tộc Việt nam điêu đứng vì một chủ thuyết hoang đường không tưởng mà đảng CSVN cố áp đặt lên đầu cả dân tộc, đó là Chủ nghĩa xã hội và nền kinh tế chỉ [...]

04:08:am 28/07/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Sang Tàu rồi đến Mỹ

Sang Tàu rồi đến Mỹ

Cần đẩy quan niệm “kẻ thù của kẻ thù là bạn giai đoạn của ta” lên tầm chiến lược. Như vậy, lực đấu tranh mới có sức mạnh chính nghĩa, mới tập hợp được đông đảo khối đông quần chúng, và nhiều thành phần để cùng nhắm vào mục tiêu chung, mục tiêu của dân tộc. Kinh nghiệm đấu tranh cho thấy, chính lực lượng phản tỉnh đến từ trong đảng CSVN là những nhân tố vô cùng hữu hiệu để làm suy yếu họ. Nội thù, có sức mạnh còn vũ bão hơn áp lực từ ngoài.

12:01:am 28/07/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bóng đen phía sau bản án Điếu Cày

Bóng đen phía sau bản án Điếu Cày

Chữ kí nhận tội của Điếu Cày cần cho Nhà nước Cộng sản Việt Nam trong đối ngoại, để Nhà nước Cộng sản Việt Nam chứng minh với thế giới rằng Việt Nam không có tù chính trị, chỉ có tù hình sự vi phạm pháp luật.

12:00:am 28/07/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Dân tộc và Phật giáo Việt Nam được gì qua sự kiện Bồ tát Thích Quảng Đức

Dân tộc và  Phật giáo Việt Nam được gì qua sự kiện Bồ tát Thích Quảng Đức

Niềm tự hào của Phật giáo Việt Nam được là thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc được biểu lộ qua bản báo cáo thành tích vào năm 1992 “Phật giáo Việt Nam là một tổ chức duy nhất hợp pháp của nước Việt Nam

12:00:am 28/07/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Niềm vui của tuổi già trong thời đại Internet

Niềm vui của tuổi già trong thời đại Internet

Phải nói rằng nhờ có Internet mà chúng ta có thể tìm được bất kỳ tài liệu nào liên hệ đến chủ đề mình đang theo đuổi nghiền ngẫm – nguồn thông tin đó lắm khi quá phong phú dồi dào đến nỗi có khi mình đâm ra nghi ngờ lúng túng không còn biết đúng sai ở chỗ nào nữa.

12:00:am 28/07/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »