WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:37:pm 02/02/14 Đăng ngày “February 2nd, 2014”

Ngày Xuân bàn chuyện Cách Mạng

Ngày Xuân bàn chuyện Cách Mạng

Giành được độc lập chỉ là bước đầu, điều quan trọng nhất là xây dựng một đất nước tự do, dân chủ, hạnh phúc và phồn vinh. Đó mới là thứ đất nước cần, nhân dân chúng ta cần.

04:37:pm 02/02/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Níu áo một người

Níu áo một người

Do vậy, hôm nay, chúng tôi xin gửi thư này với hy vọng nhận sẽ được sự quan tâm của ông về tình cảnh(không biết sống chết ra sao) của một người đồng hương trẻ tuổi và dũng cảm của chúng ta, Lê Trí Tuệ.

04:32:pm 02/02/14 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thiên văn bói toán: Gieo quẻ đầu năm

Thiên văn bói toán: Gieo quẻ đầu năm

Hai nhân vật chính vẫn là Obama và Tập Cận Bình, và dù tranh chấp về địa chính trị nhưng nền tảng của mỗi bên vẫn chính nơi sức mạnh kinh tế. Nhiều dự đoán cho thấy áp lực sẽ dồn dập đến với cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc trong năm 2015, và nhà lãnh đạo nào vượt qua các thử thách này sẽ tạo nhịp đẩy cho hồi chung cuộc trong thập niên 2020.

12:01:am 02/02/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »