WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:31:pm 19/02/14 Đăng ngày “February 19th, 2014”

Cơ hội nào cho tôi sống và phát triển trong chế độ này?

Cơ hội nào cho tôi sống và phát triển trong chế độ này?

Hơn ai hết lúc này tôi hiểu rằng: “Freedom is not free”, tự do không phải miễn phí. Tôi sẽ đi đến cùng để đòi bằng được quyền tự do của mình. Tôi sẵn sàng trả giá cho quyền tự do của tôi dù có bị đánh, bị bắt giam hay ám hại.

04:31:pm 19/02/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cực tham và cực thâm

Cực tham và cực thâm

Thế là chính quyền Việt Nam đã thực sự ngăn cấm, cản trở và phá đám lễ kỷ niệm 35 năm cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, đi ngược lại mong muốn chính đáng của người dân, đi ngược lại truyền thống yêu nước, ghi ơn những liệt sỹ đã bỏ mình để bảo [...]

08:12:am 19/02/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Qua những phiên tòa cộng sản: Tư cách mõ thời đại mới

Qua những phiên tòa cộng sản: Tư cách mõ thời đại mới

Thật đáng buồn cho một lũ lỹ từ cán bộ to đến nhỏ, công an lớn đến bé có mặt ở đó nhưng hình như không mang theo bộ não để điều chỉnh cho tên phát loa.

05:30:am 19/02/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lá gan

Lá gan

Có thể Kỳ sẽ không chết nếu Qúy chỉ lấy nửa lá gan mà Kỳ đã hiến tặng. Vì tham sống lâu hơn, hắn móc ngoặc với bọn bác sỹ vô lương tâm, đánh cắp gần hết lá gan của đứa “con nuôi”.

01:22:am 19/02/14 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ngọ chết- Buồn buồn viết mấy dòng chơi

Ngọ chết- Buồn buồn viết mấy dòng chơi

Mấy hôm trước thằng tôi (hôm nay xin phép được xưng hô thế để thay đổi không khí) không được khỏe. Mà người ốm thì hay nghĩ tiêu cực. Bao nhiêu lời động viên không làm thằng tôi thấy khá hơn. Ngược lại, mấy cái tin nhắn lẽ ra phải được xem là chẳng đáng [...]

12:54:am 19/02/14 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Chống Mỹ là nhầm rồi

Chống Mỹ là nhầm rồi

Trong những ngày gần đây, đặc biệt là đến ngày 17 tháng 2, có vẻ người ta đã thấy một chiến dịch nào đó có nội dung “chống Mỹ,” nói xấu “người Mỹ,” tuyên bố quan điểm “Mỹ là nước vi phạm nhân quyền hàng đầu trên thể giới” (dù là trích dẫn trực tiếp [...]

12:01:am 19/02/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Khi tướng Ngọ chưa chết, sao Đại tá Như Phong đã vội loan tin “từ trần”?

Khi tướng Ngọ chưa chết, sao Đại tá Như Phong đã vội loan tin “từ trần”?

Thật khó có thể tưởng tượng ở chế độ cộng sản Việt Nam, một vị Thượng tướng, Thứ trưởng, Ủy viên trung ương đảng, mà khi chưa chết, đã có báo loan tin ngay là đã chết. Đó là tình cảnh hết sức thương tâm của tướng Ngọ, tờ báo nhanh nhảu loan tin là [...]

12:01:am 19/02/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Các nhận thức của Việt Nam về cuộc chiến tranh 1979 với Trung Quốc

Các nhận thức của Việt Nam về cuộc chiến tranh 1979 với Trung Quốc

Henry J. Kenny, Center for Naval Analysis Ngô Bắc dịch Tiến Sĩ Henry J. Kenny, là một nhà khoa học nghiên cứu  tại Trung Tâm Phân Tích Hải Quân (Center for Naval Analysis: CAN) nơi ông đã điều khiển các dự án cho Hải Quân Hoa Kỳ, Thủy Quân Lục Chiến và Bộ Tư Lệnh [...]

12:01:am 19/02/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »