WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:45:pm 22/02/14 Đăng ngày “February 22nd, 2014”

Ukraina: Cách mạng màu Da cam tái sinh

Ukraina: Cách mạng màu Da cam tái sinh

Các nhà bình luận thời sự quốc tế ở Paris, Berlin, London … đều cho rằng các nước CS cũ ở Trung Âu như Ba Lan, Tiệp, Đông Đức thuộc CH LB Đức phát triển và ổn định đã có tác động lớn đối với tình hình Ukraina

05:45:pm 22/02/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ucraine

Ucraine

05:38:pm 22/02/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Sự ra đi của Tướng Phạm Quý Ngọ – có là căn cứ kết thúc một vụ án đã khởi tố ?

Sự ra đi của Tướng Phạm Quý Ngọ – có là căn cứ kết thúc một vụ án đã khởi tố ?

Đó là câu hỏi mà nhiều người người dân đang theo dõi vụ án Dương Chí Dũng và Dương Tự Trọng chờ câu trả lời nhất là đối tượng trong lời khai của Dương Chí Dũng trước tòa là Thượng tướng Phạm Quý Ngọ vừa về cõi vĩnh hằng tất cả có chìm sâu trong [...]

01:27:pm 22/02/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tổ quốc cần những con người mới

Tổ quốc cần những con người mới

Lời dẫn Ba tháng qua tôi đã có thời gian để suy xét lại về những điều tôi đã cho là đúng và cả những điều tôi đã cho là sai trước đó. Cũng trong ba tháng qua tôi có điều kiện quan sát gần hơn, tiếp cận gần hơn, có điều kiện để biết [...]

12:35:pm 22/02/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trường hợp Lý Chánh Trung [1]

Trường hợp Lý Chánh Trung [1]

Phần 2 Trong một bài biên khảo  nhan đề: 20 năm giới trí thức miền Nam, tôi đã có dịp đề cập đến trường hợp Lý Chánh Trung.. như một biểu tượng của trí thức thiên tả miền Nam trước 1975. Nhưng nay ông vào tuổi xế chiều mà thời gian còn lại cho ông [...]

11:51:am 22/02/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Không một lời than thở

Không một lời than thở

Chẳng bao giờ cạn đề tài. Năm mới bạn hỏi tôi sao ông tìm đâu ra chuyện mà viết mỗi tuần. Đáp rằng viết về con người và chuyện đời thường thì nghìn năm không hết chuyện. Lại hỏi rằng sao ông viết toàn về tướng lãnh, viết toàn về thượng cấp. Từ quốc trưởng, [...]

11:01:am 22/02/14 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Người Việt tại Đức mừng xuân Giáp Ngọ

Người Việt tại Đức mừng xuân Giáp Ngọ

Để bảo vệ và phát huy cội nguồn văn hóa Việt Nam, hàng năm mỗi dịp xuân về Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn khắp nơi trên thế giới đều tổ chức đón mừng năm mới nhớ về quê hương. Năm nay kỷ niệm 35 năm thuyền nhân Việt Nam định cư ở Đức, đời [...]

06:53:am 22/02/14 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Chính sách của một nhà nước mafia

Chính sách của một nhà nước mafia

Tối nay, vào lúc 9 h 30 phút, hai thanh niên đi xe máy chạy đến trước nhà chúng tôi để ném đá và nước cá bẩn vào nhà

06:45:am 22/02/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »