WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:13:pm 03/02/14 Đăng ngày “February 3rd, 2014”

Lê Công Định: ‘Tôi không đổi lý tưởng’

Lê Công Định: ‘Tôi không đổi lý tưởng’

Không ai thích ở tù để chiêm nghiệm, song tôi đã tranh thủ thời gian đó để chiêm nghiệm nhiều điều bổ ích cho riêng mình, nhất là về nhân sinh.

02:13:pm 03/02/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cựu lãnh sự Việt Nam xin tị nạn chính trị tại Thụy Sĩ

Cựu lãnh sự Việt Nam xin tị nạn chính trị tại Thụy Sĩ

Theo hãng tin Pháp AFP hôm nay 03/02/2014, trả lời trong chương trình « Le grand Genève à chaud » của đài truyền hình Léman Bleu tối qua, cựu lãnh sự Việt Nam tại Genève, ông Đặng Xương Hùng cho biết đã nộp đơn xin tị nạn chính trị tại Thụy Sĩ. Ông Đặng Xương [...]

01:52:pm 03/02/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Một tín hiệu mùa Xuân dân tộc đã đến

Một tín hiệu mùa Xuân dân tộc đã đến

Công an là con cưng của chế độ mà có hành động như vậy thì đã rõ ràng chế độ đang bị mục ruỗng ngay từ trong lòng của chính nó và chính sự mục ruỗng cốt lõi nầy đã đánh thức được lương tâm của một công an trại giam VN! Và chắc chắn không phải chỉ có một công an có tâm trạng như thế! Giống như sự sụp đổ của các nước cộng sản Đông Âu trước kia mà nhiều phân tích gia đồng ý rằng chủ nghĩa cộng sản sụp đổ là do yếu tố nội tại hơn là do tác động từ bên ngoài!

11:12:am 03/02/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »