WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:20:pm 21/02/14 Đăng ngày “February 21st, 2014”

Sao Ngọ lại về quê?

Sao Ngọ lại về quê?

Khi cắm được lá cờ nửa đỏ nửa xanh lên nóc Dinh Độc Lập thì các anh về quê lấy đít trâu làm thước ngắm. Nơi quê nhà, các anh tự hỏi: Bí thư làm thế nào mà giàu nhanh thế? Chủ tịch ăn gì mà béo thế? Công an tiền đâu ra mà xa [...]

04:20:pm 21/02/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nút chặn TPP

Nút chặn TPP

01:13:pm 21/02/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Kiến nghị gửi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Kiến nghị gửi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Thành phố Westminster, California, ngày 25 tháng 2 năm 2014, Kính thưa Thủ tướng, Tôi, Bằng Phong Đặng văn Âu, thường công kích những nhà trí thức và những “lão thành cách mạng” viết kiến nghị gửi lên lãnh đạo Đảng. Nay tôi lại viết kiến nghị gửi đến Thủ Tướng, chắc hẳn Thủ tướng [...]

11:14:am 21/02/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Liệt sĩ của đảng, liệt sĩ của dân

Liệt sĩ của đảng, liệt sĩ của dân

Kêu gọi Thanh Niên, đi nghĩa vụ làm gì? Để đánh lại nhân dân, khi họ biểu lộ niềm căm phẩn giặc Tàu xâm lược, và để bảo vệ chiếc ngai đỏ của các tên Thái Thú Hà Nội?

04:59:am 21/02/14 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Gia đình ông Huỳnh Ngọc Tuấn tiếp tục bị trấn áp

Gia đình ông Huỳnh Ngọc Tuấn tiếp tục bị trấn áp

Ba tôi bị họ túm lại, nhấc lên và ném mạnh xuống đường. Nhưng Huỳnh Trọng Hiếu là người bị đánh nặng nhất. An ninh đánhliên tục vào đầu, mặt, hông và bụng của em trai tôi.

04:48:am 21/02/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Sương bụi tro tàn Mrauk U

Sương bụi tro tàn Mrauk U

Tôi không hiểu sao mình lại đến chốn này. Mấy năm liền tưởng nhớ một vùng đất trong tâm tưởng.

04:31:am 21/02/14 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Những Già Đô Mới

Những Già Đô Mới

Nhà nước hôm nay hung hãn hơn xưa thấy rõ. Tuy thế, chuyện săn lùng và đe doạ người dân (xem chừng) không còn dễ dàng như trước nữa.

04:26:am 21/02/14 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nghệ thuật lãnh đạo một Quốc Gia

Nghệ thuật lãnh đạo một Quốc Gia

Một số có tư tưởng cực đoan, một số mù quáng, và đa số đặt quyền đảng phái và cá nhân của mình lên trên quyền lợi của đất nước.

04:11:am 21/02/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Giải pháp cho VN tìm thấy ở Kenya

Giải pháp cho VN tìm thấy ở Kenya

Chỉ khi nào chính Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng công khai và giải trình tài sản cho dân chúng biết thì lúc đó người dân mới tin tưởng Đảng thực sự chống tham nhũng. Trái lại, chỉ là tuyên truyền.

04:05:am 21/02/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »