WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:20:am 05/02/14 Đăng ngày “February 5th, 2014”

Hàng trăm người Việt biểu tình trước UPR

Hàng trăm người Việt biểu tình trước UPR

  2 giờ chiều (giờ Thụy Sỹ) ngày 5 tháng 2, đúng vào thời điểm phái đoàn đại diện chính phủ Việt Nam thực hiện Kiểm định Định kỳ Phổ quát (UPR) phía trong trụ sở Liên Hiệp Quốc, thì tại quảng trường Place des Nations phía đối diện sẽ diễn ra biểu tình phản [...]

08:20:am 05/02/14 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

LS Hà Huy Sơn: “Điều 78 và 88 được áp dụng tùy tiện”

LS Hà Huy Sơn: “Điều 78 và 88 được áp dụng tùy tiện”

Tại các phiên tòa các ý kiến bị cáo và luật sư không được hội đồng xét xử thường không chú ý quan điểm của họ và thường đồng tình với quan điểm của Viện Kiểm sát,

05:45:am 05/02/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Không thể trắng tay

Không thể trắng tay

Suốt một tháng nay, dư luận trong nước không ngớt bàn luận về bản thông điệp đầu năm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ý kiến ca ngợi không nhiều, ý kiến dè dặt khá đông, số người hoài nghi không thiếu. Xét về nội dung, có thể dễ dàng khẳng định bản thông điệp [...]

02:16:am 05/02/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »