WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:02:pm 08/02/14 Đăng ngày “February 8th, 2014”

Tết trồng cây nhớ bác

Tết trồng cây nhớ bác

04:02:pm 08/02/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Chờ khát cổ

Chờ khát cổ

04:01:pm 08/02/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Khi một nhà thơ xem tranh

Khi một nhà thơ xem tranh

Trong mục Đối Thoại trên tạp chí văn học nghệ thuật mạng Tiền vệ. Họa sĩ Trịnh Cung viết có vẻ hằn học và thóa mạ tôi trong một bài feeback ngắn có tựa đề là “KHI MÔT NHÀ THƠ XEM TRANH “về nhận xét của tôi trên Tạp chí văn học nghệ thuật internet [...]

05:02:am 08/02/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Hoa Kỳ tuyên bố chính thức về kỳ kiểm định nhân quyền của VN

Hoa Kỳ tuyên bố chính thức về kỳ kiểm định nhân quyền của VN

Chúng tôi quan ngại về sự hạn chế đối với việc thành lập nghiệp đoàn độc lập, về việc sử dụng lao động trẻ em và lao động cưỡng bức, và việc chính phủ sử dụng lao động bắt buộc.

04:27:am 08/02/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Và câu chuyện sau đêm giao thừa

Và câu chuyện sau đêm giao thừa

Sau thời khắc giao thừa, tôi đã nhận khá nhiều E-Mail cũng như điện thoại, của bạn bè, người quen về bài viết Câu Chuyện Đêm Giao Thừa, mà tôi vừa gửi đăng. Trong đó có ông bạn “Đức Quay“ trước đây ở Neustadt in Sachsen. Đầu năm chưa kịp chúc tụng gì, hắn đã [...]

04:10:am 08/02/14 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đầu năm Nguyễn Phú Trọng tỏ sự “không hai lòng” với Tập Cận Bình như thế nào?

Đầu năm Nguyễn Phú Trọng tỏ sự “không hai lòng” với Tập Cận Bình như thế nào?

Sách lược ngoại giao khôn ngoan của VN trong lúc này không phải là muốn gây chiến với TQ, nhưng chính là làm thế nào để những người cầm đầu Bắc Kinh không dám và không thể đe dọa quân sự hay ép chế VN trên biển Đông. Muốn thế VN phải có bạn hữu quốc tế tin cậy, có đồng minh mạnh có cùng quyền lợi. Điều này đòi hỏi VN phải có một chế độ dân chủ đa nguyên được nhân dân tin tưởng và thế giới ủng hộ rộng rãi! Vì siêu cường Hoa kì, các nước công nghiệp hàng đầu trong EU và Nhật là những xã hội dân chủ đa nguyên. Các quốc gia này không muốn và cũng không thể ủng hộ vô điều kiện chế độ toàn trị ở VN hiện nay không được sự hậu thuẫn của nhân dân!

12:01:am 08/02/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »