WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:06:pm 01/08/16 Đăng ngày “August 1st, 2016”

Kẻ trói tay nạp mạng dân tộc mình cho bọn đại hán

Kẻ trói tay nạp mạng dân tộc mình cho bọn đại hán

Ngày 18 tháng 7 năm 2016 nhà cầm quyền Việt Nam thông qua Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) mạnh mẽ tuyên bố bác bỏ nội dung sai sự thật của báo chí Trung Quốc liên quan vấn đề Biển Đông trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng [...]

04:06:pm 01/08/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cư An Tư Nguy – Muốn sống trong hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh

Cư An Tư Nguy – Muốn sống trong hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh

  Tiếng la-tinh có một thành ngữ:- Muốn sống trong hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh (Si vis pacem parabellum) – Dịch ra tiếng Việt một cách ngắn gọn là Cư An Tư Nguy ( Muốn sống bình yên phải lo chuyện bị hiểm nguy) – bốn chữ này cũng được chọn, ghi trên [...]

03:55:pm 01/08/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cộng sản có được Mỹ cho định cư?

Cộng sản có được Mỹ cho định cư?

Từng về Việt Nam hoạt động và bị bắt giam nhiều tháng, ông Công cho biết anh chị em dân chủ trong nước là nạn nhân vì bị công ty FPT xâm nhập, đánh cắp dữ liệu.

03:39:pm 01/08/16 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nato và chiến lược phòng thủ mới

Nato và chiến lược phòng thủ mới

Trong mỗi cuộc hội nghị thượng đỉnh của NATO, thông báo khi kết thúc hội nghị đều nhấn mạnh các thành tích đạt được. Nhưng cuộc họp thượng đỉnh của NATO vừa diễn ra tại Warsaw Ba Lan (08 và 09 tháng bẩy) vừa qua, đã đạt được thành tích thực sự quan trọng, làm [...]

12:00:am 01/08/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »