WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:09:am 07/08/16 Đăng ngày “August 7th, 2016”

Thẻ đỏ để đớp, thẻ xanh để đáp

Thẻ đỏ để đớp, thẻ xanh để đáp

02:09:am 07/08/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đồng bào Thượng & đồng bào thiệt

Đồng bào Thượng  & đồng bào thiệt

“Chúng tôi bây giờ chỉ cầu mong tất cả cộng đồng người Việt ở Hải ngoại và các tổ chức hãy quan tâm đến sự sống của người Thượng tỵ nạn. Đây là lời nói chân thành từ đáy lòng.”

02:05:am 07/08/16 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tác phong máy bay đáp

Tác phong máy bay đáp

Một buổi sáng trong tuần như mọi ngày. Quán Coffee Factory Quận Cam. Binh Méo và Cai Tròn bên hai ly cà phê chỉ còn vài cọng đá. – Méo ơi, như vậy là bà Ngân bả đã xù luật biểu tình, không chấp nhận mang ra bàn trước Quốc hội trong năm nay, anh [...]

01:54:am 07/08/16 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tường thuật về “Ngày môi trường” của Giáo phận Vinh 7/8/2016

Tường thuật về “Ngày môi trường” của Giáo phận Vinh 7/8/2016

Một chính quyền phản động, sẽ không bao giờ có chỗ đứng trong lòng người dân Việt Nam.

01:42:am 07/08/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »