WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:01:pm 14/08/16 Đăng ngày “August 14th, 2016”

Vô cảm hay vô tri?

Vô cảm hay vô tri?

Martin Niemoller, một người Đức đạo Tin Lành, đã có một đoạn văn lừng danh đi vào văn sử học và trở thành kinh điển để khai phóng và thay đổi thái độ thờ ơ của con người trước sự bất công của xã hội hay trước sự tàn bạo của chính quyền. Đoạn văn [...]

04:01:pm 14/08/16 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Formosa và MCC[2]

Formosa và MCC[2]

Tiếp theo kỳ I   II. Nhận diện MCC MCC là tên viết tắt của China Metallurgical Group Corporation (Công ty – Tập đoàn Luyện kim Trung Quốc). Tên gốc của MCC là 中国冶金科工集团有限公司 [Trung Quốc dã kim khoa công tập đoàn hữu hạn công ty]. Ngay trong tên gọi của công ty, chúng ta [...]

03:51:pm 14/08/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tỷ Phú Donald Trump làm nước Mỹ vĩ đại lần nữa?

Tỷ Phú Donald Trump làm nước Mỹ vĩ đại lần nữa?

Tối ngày 19/7/2016 tỷ phú Donald Trump chính thức được đảng Cọng Hòa đề cử ra tranh cử tổng thống nước Hoa Kỳ với khẩu hiệu của chiến dịch tranh cử “Làm Nước Mỹ Vĩ Đại Lần Nữa “. Khẩu hiệu này có nghĩa : Nước Mỹ là một nước vĩ đại nhưng trong đôi [...]

03:41:pm 14/08/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM, THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Tiền trên trời rớt xuống

Tiền trên trời rớt xuống

  Ai không tin có tiền từ trên trời rớt xuống thì việc này gần xảy đến tại Nhật, Âu Châu và ngay cả Hoa Kỳ: lý do các quốc gia công nghiệp lâm vào tình trạng giảm phát quá lâu nên đang tính đến chuyện in tiền đưa dân chúng xài để tiền mất [...]

03:24:pm 14/08/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Việt Nam, Cộng Hòa một cõi riêng

Việt Nam, Cộng Hòa một cõi riêng

Truyện của Ban Mai, tặng chị MVH, các bạn DCV và những ai từng ở Bataan.

03:08:pm 14/08/16 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »