WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:32:pm 03/08/16 Đăng ngày “August 3rd, 2016”

VN: Hãy thể hiện cam kết nghiêm túc về nhân quyền trong cuộc đối thoại với Australia

VN: Hãy thể hiện cam kết nghiêm túc về nhân quyền trong cuộc đối thoại với Australia

(Sydney) – Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng, Australia cần thúc ép Việt Nam thực hiện các bước cải thiện rõ rệt và cụ thể trong cuộc đối thoại lần thứ mười ba về nhân quyền giữa hai bên. Việt Nam cần thể hiện nỗ lực cải cách bằng việc [...]

02:32:pm 03/08/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ứng cử viên Tổng thống Donald Trump và Hillary Clinton

Ứng cử viên Tổng thống Donald Trump và Hillary Clinton

Mùa Đại hội đảng Đúng như nhiều người tiên đoán từ năm tháng qua, ông Donald Trump và bà Hillary Clinton đã được hai đảng Cộng Hòa và Dân chủ đề cử làm đại diện trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc sau Đại hội của cả hai đảng tháng 7-2016. Gia đình Clinton [...]

02:06:pm 03/08/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chúng ta/ chúng nó và tiếng nước mình

Chúng ta/ chúng nó và tiếng nước mình

Tiếng Việt Cộng chỉ thôi phổ cập, và dần bị đào thải, sau khi chế độ này không còn có thể tiếp tục hoành hành nữa.

01:55:pm 03/08/16 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bà Chủ tịch Quốc hội cũng phải học làm người!

Bà Chủ tịch Quốc hội cũng phải học làm người!

    Trong lần tuyên thệ thứ nhất bà Ngân mặc áo dài đỏ lòe loẹt, cổ thêu hoa văn vàng chóe, mà không ai hiểu nổi là hình họa theo mô-típ gì.   Bà Nguyễn Thị Kim Ngân được hai lần bầu làm Chủ tịch Quốc hội. Trước đó bà còn được bầu làm [...]

03:21:am 03/08/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »