WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:08:pm 11/08/16 Đăng ngày “August 11th, 2016”

Rio 2016: Võ sĩ Trung Quốc mừng hụt

Rio 2016: Võ sĩ Trung Quốc mừng hụt

Tại Thế vân hội Rio De Janeiro hôm thứ Ba, một võ sĩ quyền anh Trung Quốc gặp một cú tẽn tò  sau kết quả công bố, nhưng cú này biến anh thành một anh hùng bên trong Trung Quốc. Video thu lại đoạn kết  trận quyền Anh hạng nhẹ gồm ba hiệp giữa Lu [...]

03:08:pm 11/08/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hiến Pháp mới 2016 của Thái Lan

Hiến Pháp mới 2016 của Thái Lan

Đây là hiến pháp thứ 21 từ khi Thái Lan thành lập chế độ quân chủ lập hiến năm 1932 đến nay. Nó được trưng cầu dân ý và thông qua hôm Chủ Nhật 7/8/2016 với 61.4% đồng ý. Câu hỏi thứ nhì về việc Thuợng Viện do hội đồng quân nhân (Junta) bổ nhiệm [...]

01:06:am 11/08/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Cơ quan C.A VN chính thức cảnh báo việc bắt cóc trẻ em mổ lấy nội tạng?

Cơ quan C.A VN chính thức cảnh báo việc bắt cóc trẻ em mổ lấy nội tạng?

Từ trước tới nay ở một số địa phương, kể cả Hà Nội đôi lúc rộ lên tin đồn về nạn bắt cóc trẻ em, đưa sang Trung Quốc, mổ lấy nội tạng. Tin này cũng lan tràn trên một số trang mạng xã hội nhưng chua có bất kỳ sự khẳng định nào từ [...]

12:57:am 11/08/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »