WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:30:pm 19/08/16 Đăng ngày “August 19th, 2016”

Sự khác biệt giữa Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường về cải tổ kinh tế

Sự khác biệt giữa Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường về cải tổ kinh tế

SƠ QUA TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ VÀ KINH TẾ CỦA TRUNG CỘNG, CÙNG SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TẬP CẬN BÌNH VÀ LÝ KHẮC CƯỜNG VỀ CẢI TỔ KINH TẾ Gần đây báo chí Trung cộng, Hồng công và báo chí ngoại quốc, đặc biệt là tờ Wall Street Journal, có đăng tải sự khác biệt [...]

04:30:pm 19/08/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thấy gì qua việc thanh toán nhau ngay tại sào huyệt đảng CSVN ở tỉnh Yên Bái?

Thấy gì qua việc thanh toán nhau ngay tại sào huyệt đảng CSVN ở tỉnh Yên Bái?

Do đó sự hả hê của Lề Dân mới đúng là đạo lý làm người. Và qua sự kiện nầy đảng CSVN phải biết là người dân đang sôi sục căm thù đến mức độ nào!

01:22:am 19/08/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Mấy khía cạnh tâm lý qua vụ bí thứ và chủ tịch HĐND Yên Bái bị bắn chết

Mấy khía cạnh tâm lý qua vụ bí thứ và chủ tịch HĐND Yên Bái bị bắn chết

Tại sao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định: “Đây là mất mát to lớn”… mà người dân lại thấy nó chả quan trọng gì?

01:13:am 19/08/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Vô lương

Vô lương

Khi vụ nổ súng xảy ra ở Yên Bái, theo dõi dư luận trên mạng, người ta thấy sự vui mừng tràn ngập.

01:01:am 19/08/16 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »