WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:45:am 13/08/16 Đăng ngày “August 13th, 2016”

Hoa Kỳ và biến loạn bầu cử

Hoa Kỳ và biến loạn bầu cử

Khẩu hiệu của ông ta là “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại!

11:45:am 13/08/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM, THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Tiểu thuyết ‘Quỷ Vương’ của nhà văn Vũ Ngọc Tiến

Tiểu thuyết ‘Quỷ Vương’ của nhà văn Vũ Ngọc Tiến

Tôi viết bài này để xin lỗi Vũ Ngọc Tiến. Suýt nữa thì tôi đã vô tình vùi dập một tài năng.

11:33:am 13/08/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Nước Nga thời Putin không bạn bè gì với phương Tây

Nước Nga thời Putin không bạn bè gì với phương Tây

Trump cho biết rằng ông sẵn sàng xét lại để bỏ các biện pháp trừng phạt Nga, được áp dụng sau năm 2014 khi Nga xâm lược Ukraine

06:29:am 13/08/16 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

VTV đang ở đâu, sao chưa cứu Thủ tướng Phúc?

VTV đang ở đâu, sao chưa cứu Thủ tướng Phúc?

  Phải nói ngay: VTV là chương trình chính của đài Truyền hình Việt Nam, là kênh thông tin có nhiệm vụ cao quý (!) là tuyên truyền cho chế độ! Hôm ngày 8 tháng 8, phái đoàn mấy chục xe hơi dán kiếng râm của ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam, nối [...]

06:21:am 13/08/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Cái căm thù của người cộng sản

Cái căm thù của người cộng sản

Lịch sử thường có những cái bất ngờ . Trước đây, có ai ngờ cả khối cộng sản liên-xô và đông âu đã sụp đổ như chưa bao giờ có cộng sản!

06:06:am 13/08/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thanh Hoá: Xông vào nhà tịch thu cả giường ngủ để ép dân nghèo nộp tiền

Thanh Hoá: Xông vào nhà tịch thu cả giường ngủ để ép dân nghèo nộp tiền

Ở làng Thành Liên nhà chị Toàn nghèo rớt mùng tơi. Túng bấn, không xoay nổi tiền đóng góp, gia đình chị Toàn đã bị cán bộ làng, xã tịch thu mất chiếc giường.

12:31:am 13/08/16 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »