2 Phản hồi cho “Thẻ đỏ để đớp, thẻ xanh để đáp”

  1. đỗ bù says:

    thẻ đỏ để táp,thẻ xanh để đáp!

  2. tt says:

    Thẻ Đỏ để CƯỚP, Thẻ Xanh để CHẠY

Phản hồi