WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hàng trăm người dân Nghệ Tĩnh đi khiếu kiện Formosa

Ảnh FB Lê Văn Sơn

Ảnh FB Lê Văn Sơn

Ngày hôm nay (26/09/2016) khoảng 700 giáo dân Giáo dân giáo xứ Quý Hòa thuộc Giáo hạt Kỳ Anh, Giáo Vinh biểu tình trước trụ sở Tòa án Nhân dân Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. (Xem video). Các giáo dân đi trên 15 chiếc xe buýt tới tập trung trước Tòa án. Nhiều bà con ngư dân cũng hòa vào đoàn khiếu kiện này.

14463257_339860679695461_8073940750573155462_n14446051_339860696362126_5599815901869198665_n

Nhà cầm quyền huy động lực lượng cảnh sát cơ động, công an đứng trước cổng Formosa và hai bên đường gần khu vực Tòa án Kỳ Anh.

Ngư dân đã đến cổng tòa án Kỳ Anh, Toà án thay vì mở cửa tiếp dân thì lại bắc loa tuyên truyền kêu gọi không tụ tập đông người.

Đoàn người đông đảo đã vào bên trong Tòa án Kỳ Anh, mặc dù ban đầu đóng cổng Tòa nhưng với sức ép thì cổng tòa phải mở để cho đoàn người tiến vào bên trong Tòa.

Được biết, Tổng giáo mục Ngô Quang Kiệt đã vội vã vượt khoảng 350 km, mất khoảng 6 giờ, để đi từ Đan viện Châu Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đến giáo xứ Đông Yên, Hà Tĩnh cùng đồng hành với bà con ngư dân Miền Trung đang tham gia tiến trình khởi kiện Formosa.

Tối cùng ngày  có khoảng 5000 người dân quy tụ tại Nhà thờ xứ Đông Yên Mới để cầu nguyện cho quá trình khởi kiện Formosa!

Kể từ khi xảy ra vụ cá chết giáo dân các tỉnh miền Trung liên tục biểu tình. Có cuộc lên tới hàng ngàn người. Đây cũng là vùng bị thiệt hại nhiều nhất và trực tiếp nhất từ thảm họa Formosa.

Tổng hợp theo FB 

Phản hồi