WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Lượng cả bao dung

Vào năm 1945-46, hồi tôi vào tuổi 11-12 còn  ở cấp tiểu học, thì được đọc cuốn sách “Tâm hồn cao thượng”. Cuốn này do nhà giáo Hà Mai Anh dịch từ bản tiếng Pháp có nhan đề là “Grands coeurs” của một tác giả người Ý tên là Edmond d’Amicis thì phải. Phải nói là lớp thiếu niên chúng tôi thời đó đã say mê đọc cuốn sách thật là hấp dẫn với những tâm tình, nhân cách và hành động thật là cao đẹp của các nhân vật cũng trạc tuổi ngang với bọn tôi thôi. Trước đó, thì chúng tôi được học sách “Luân lý giáo khoa thư” gồm những bài văn vừa giản dị, trong sáng, mà có tác dụng sâu sắc, bền vững cho việc rèn luyện nhân cách và tâm hồn cho thế hệ học sinh thời tiền chiến ấy.

Sau này, khi lên bậc trung học, thì chúng tôi được đọc cuốn “Cổ học tinh hoa” và các sách trong tủ sách “Học làm người”, rất thịnh hành trong các thập niên 1950-60 ở miền nam Việt nam. Phải nói là hồi chúng tôi còn nhỏ bé, thì nền nếp giáo dục trong các gia đình vẫn còn chịu ảnh hưởng đậm đà cuả Nho giáo ngày xưa. Chúng tôi được nhắc nhở thường ngày bởi những lời khuyên răn như những câu: “Giấy rách phải giữ lấy lề. Đói cho sạch, rách cho thơm. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Gần mực thì đen; gần đèn thì rạng v.v…”

Riêng trong gia đình tôi, thì ông nội là một cụ đồ nho mà trong làng nước ai cũng gọi là Cụ Đồ Nhuận. Ông tôi mất khi tôi mới có 6-7 tuổi, nên tôi chẳng được học lấy một chữ nho nào cuả cụ. Tuy vậy, anh chị em chúng tôi vẫn được cha mẹ rèn cặp, uốn nắn chu đáo, theo đúng đường lối cuả các bậc thánh hiền thuở trước. Chúng tôi thường được nhắc nhở là phải cố gắng gìn giữ được “nền nếp gia phong, gia đạo cuả dòng họ nhà mình”. Phải biết tránh không bao giờ mà “làm điều gì xằng bậy, khiến gây tiếng xấu cho gia đình” v.v…

Còn ở trường học, thì chúng tôi vẫn được các thầy cô nhắc nhở là:  “Tiên học lễ, hậu học văn. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Làm trai cho đáng nên trai. Xuống đông, đông tĩnh; lên đoài, đoài yên v.v…” Rõ ràng là vào thời đó, nền giáo dục học đường đã bổ túc cho giáo dục gia đình rất nhiều. Các nhà giáo vẫn được sự quý trọng, mến phục cuả cha mẹ phụ huynh học sinh; bởi lẽ họ không phải chỉ truyền thụ kiến thức cho môn sinh, mà còn dậy giỗ cả về lễ nghĩa, rèn luyện nhân cách cho học trò cuả mình nữa. Vì thế mà dân gian mới thường nói: “Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy.”Trong hệ cấp xã hội ngày trước, hồi chế độ quân chủ còn thịnh hành, thì cha ông chúng ta xếp đặt vị trí cho ông Thầy rất cao, chỉ đứng sau nhà Vua, mà lại đứng trước cả người Cha cuả mình . Đó là “Quân, Sư, Phụ”. Và cái lề lối giáo dục, đào tạo con người từ trong mỗi gia đình đến ngòai học đường, thì không phải chỉ dùng lời nói, mà điều cốt yếu chính là sự truyền thụ cái tấm gương tốt đẹp, cái nhân cách trong sáng cuả chính bậc làm cha mẹ, làm thầy dậy cuả môn sinh, đệ tử. Như đã được ghi lại trong khẩu hiệu sau đây:  “Dĩ thân nhi giáo”. Tức là sự giáo dục chủ yếu phải bắt đầu khởi sự từ chính cuộc sống đạo hạnh, lương thiện gương mẫu cuả cha mẹ, cuả thầy cô giáo mà cảm hoá, thuyết phục được con cháu, môn sinh noi theo. Ở bên Âu Mỹ, người ta cũng nói tương tự như thế với câu “Transmission from heart to heart = Dĩ tâm truyền tâm”, hay là : “Chuyển giao Ngọn lưả = Transfer of the Flame”. Chính bà Indira Gandhi, khi làm Thủ Tướng Ấn Độ là người đã trao đổi về  cái sự “Chuyển giao ngọn lửa naỳ” với nhà báo nổi danh cuả Pháp là Jean Jacques Schriver, chủ bút tờ báo Express hồi thập niên 1970.

Có thể nói : Nhờ được đào tạo uốn nắn vững chắc ngay từ thời thơ ấu trong ngưỡng cửa gia đình và nơi trường học trong tinh thần đề cao giá trị luân lý, đạo đức nhân nghĩa như vậy, mà khi được tiếp cận với văn minh Âu Mỹ vốn thiên về tiến bộ khoa học, kỹ thuật nhiều hơn, thì thế hệ chúng tôi phần đông đã không đến nỗi mất phương hướng đến độ bị mê hoặc, choáng váng trước những thành tưụ cuả người, mà khinh chê loại bỏ cái vốn liếng tinh thần rất phong phú cuả truyền thống dân tộc, cũng như cuả gia tộc dòng họ nhà mình. Một trong những lời giáo huấn mà chúng tôi thường được nhắc nhở, dậy bảo kỹ lưỡng nhất , đó là câu nói thật đơn giản, gọn gàng  như sau: “Con phải sống cho ra một con người tử tế, một bậc chính nhân quân tử “.Và cái tiêu chuẩn đức độ cao quý cuả người quân tử biết” trọng nghỉa khinh tài” như thế, thì luôn được đặt ở vị thế đối nghịch với “tư cách thấp hèn, đê tiện cuả kẻ tiểu nhân “,với lòng dạ hẹp hòi, tham lam vô độ, mà ngôn ngữ, cử chỉ, hành động thì đều rất là thô lỗ, vũ phu bỉ ổi.

Như đã ghi trên tiêu đề cuả bài này, người viết muốn trình bày về cái tinh thần đại lượng bao dung mà hiện đang được đề cao cổ võ tại khắp nơi trên thế giới ngày nay, trong mọi lãnh vực cuả đời sống xã hội, từ văn học, tư tưởng đến chính trị, xã hội, văn hóa, tôn giáo. Cụ thể là cả Liên Hiệp Quốc cũng đã chọn năm 1995 làm “Năm Quốc Tế Khoan Dung  =  The International Year of the Tolerance”. Và tôi xin được dùng cả hai chữ “Bao Dung” và “Khoan Dung” như là đồng nghiã để diễn tả ý nghĩa danh từ “Tolérance” đang  rất thịnh hành hiện nay. Tôi vẫn ghi nhớ cái hồi còn học năm Đệ Nhất ở trường Chu văn An Hanoi vào năm 1953-54, thì thầy Nguyễn ngọc Cư dậy môn Triết học có nhắc chúng tôi là “Quân tử hòa nhi bất đồng”, tức là có ý nói: Người trượng phu quân tử thì lúc nào cũng giữ được tinh thần hòa nhã, nhân ái, mặc dầu vẫn có sự khác biệt ý kiến, khác nhau về quan điểm, lập trường thế này, thế nọ. Thầy Cư còn nói là bên tiếng Pháp, thì có câu tương đương: “L’unité dans la diversité  = Thống nhất trong sự dị biệt”. Anh Earl Martin đã từng làm việc xã hội nhân đạo ở Quảng ngãi hồi trước năm 1975, thí anh dịch câu này ra tiếng Anh là: “Civility even in disagreement”. Và cách nay mấy tháng, tôi cũng đã viết một bài nhan đề là “Quân tử hòa nhi bất đồng” rồi.

Vì thế, trong bài này, tôi sẽ không lặp lại những điều đã được trình bày trước đây nữa. Tôi chỉ muốn ghi vắn tắt trong một vài điểm như sau:

Thứ nhất: Truyền thống văn hoá tốt đẹp cuả dân tộc ta là luôn đề cao tinh thần đạo đức nhân nghĩa, đòi hỏi những con người ưu tú mà càng được thụ hưởng nhiều may mắn ưu đãi cuả xã hội, thì càng phải thực hiện nghiã vụ “Phải trả món nợ đó lại cho đất nước, cho xã hội một cách sòng phẳng”. Điều này thật đơn giản, phù hợp với lương tri và lẽ phải. Dân gian ta vẫn nói : “Ơn đền, Nghiã trả” là cũng phù hợp với lẽ công bằng, phải chăng như thế.

Cũng y hệt như người Mỹ thường nói: “Give and Take”. Người càng được xã hội chăm lo về mặt học hành nhiều, như ở bậc đại học hay được gửi đi du học tại nước ngoài, thì càng phải biết lo mà “trả cái món nợ đèn sách lớn lao” đó. Bạn được hưởng thụ nhiều ân huệ, nhiều lợi lộc cuả dân tộc cung ứng cho, thì bạn phải tỏ ra “biết điều”, để luôn tìm mọi cách thế mà trả lại cái ân nghiã đó. Đó là điều thật đương nhiên, sơ đẳng nhất, đơn giản nhất trong cách xử thế thường nhật cuả con người trong xã hội vậy. Điều này người càng được học nhiều, thì lại càng phải thấm nhuần cái tinh thần trách nhiệm lớn lao, nặng nề của mình đối với đất nước.

Thứ hai: Và còn cao hơn thế nưã,  người trượng phu quân tử còn phải có tấm lòng thanh cao, đại lượng, luôn luôn thông cảm với những hạn chế, khuyết điểm và cả những sai lầm yếu đuối, sa ngã cuả người khác. Vì thế mà có sự khoan dung đối với mọi người, đặc biệt là với những người kém may mắn hơn mình. Tiếng Anh có chữ  “Gentleman”, thì cũng hàm chứa cái tính cách thanh lịch, nho nhã (gentle) tương tự như chữ “Người sĩ phu quân tử” trong xã hội ta vậy.

Câu nói  “Lượng cả bao dung” càng hàm chứa ý nghiã luân lý đạo đức rất sâu sắc, mà ta có thể khai triển ra như sau: “Người có lòng rộng rãi, cao cả, thì phải có sự bao dung, thông cảm đối với ngưới khác”. Và ngược lại, thì: “Người nào có sự bao dung, rộng lượng đối với người khác, đặc biệt là đối với người đã làm điều sai trái xúc phạm đối với chính bản thân mình, thì mới xứng đáng được coi là bậc trượng phu quân tử, là người có “tấm lòng rộng rãi, đại lượng”. Bất kỳ người lãnh đạo nào, thì cũng đều phải có được cái đức độ cao thượng, bao dung như thế, để mà lôi cuốn, thuyết phục được số đông đảo quần chúng “tâm phục, trí phục” và nhất tề noi theo con đường phục vụ lý tưởng quốc gia dân tộc như mình.

Cái tinh thần cao thượng, cái đức độ nhân bản, nhân ái này đã được cha ông chúng ta vun đắp, xây dựng trong từng dòng họ, từng gia thế. Nhờ vậy mà đã sản sinh ra được nhiều nhân vật kiệt hiệt xuất chúng, vừa có tài năng, vừa có đức độ, để mà ra tay giúp dân, giúp nước, để còn giữ vững được sơn hà xã tắc trong tinh thần “trên thuận, dưới hoà”, làm cho bá tánh muôn dân luôn luôn được “an cư lạc nghiệp”.

Thứ ba: Hôi nhập với thế giới văn minh tiến bộ trong thế kỷ XXI hiện nay, chúng ta cần phải vừa có lòng tự tin nơi chính căn bản đạo đức truyền thống cuả dân tộc mình, mà cũng vừa có tinh thần phục thiện, hướng thượng để học tập, tiếp thu (receptivity) được những tinh hoa, tiến bộ trong các nền văn hoá nhân bản và nhân aí cuả những quốc gia khác, dân tộc khác. Có như vậy, thì ta mới vượt thoát ra được cái não trạng hủ lậu, ngoan cố kiêủ “ếch ngồi đáy giếng coi trời chỉ bằng cái vung đậy nồi”, khiến cho đất nước cứ lạc hậu, thua kém quá xa so ngay với mấy nước láng giềng cận kề bên cạnh với mình. Nói vắn tắt lại, thì ta phải cùng làm hai việc bổ túc cho nhau, để mà góp phần đưa đất nước tới sự thịnh vượng, phú cường với nhân tâm thuận thảo, yêu mến bảo bọc lẫn nhau. Hai việc đó chính là:

A/ Phục hồi lại truyền thống nhân bản và nhân ái cuả dân tộc.Cái gia tài đạo đức tinh thần này đã do cha ông ta dầy công xây đắp từ bao nhiêu đời, để truyền lại cho thế hệ chúng ta ngày nay. Nhưng mà, tiếc thay nó đã bị chối bỏ, tiêu diệt, chôn vùi đi bởi những người từng bị huyễn hoặc vì cái chủ thuyết “bạo lực cách mạng, hận thù giai cấp…” cuả ngoại bang, để rồi đem du nhập cái ác đức đó vào nước mình, khiến đã gây ra bao nhiêu thảm cảnh đau thương, tang tóc, oan khiên tàn bạo suốt mấy chục năm qua, không bút mực nào có thể tả xiết được. Nay đã đến lúc chúng ta phải hồi tâm phản tỉnh lại, để mà cùng nhau tiếp tay “xây dựng lại cơ đồ non nước mình”.

B/Tiếp thu một cách có chọn lọc khôn khéo tất cả học thuật, tư tưởng tiến bộ của thế giới, nhằm làm cho sung mãn, phong phú hơn mãi cái lâu đài văn hoá đạo đức, lễ giáo đã có từ ngàn xưa cuả dân tộc Việt nam chúng ta. Cụ thể ta có thể bắt đầu với sự xây dựng và củng cố lại khu vực “Xã hội Dân sự”, bằng cả cái nguồn vốn tinh thần có sẵn trong truyền thống dân tộc, cộng vào với nguồn vốn văn hoá đạo đức tiếp thu được cuả các dân tộc khác trên thế giới.

Đó là điều khả dĩ chúng ta có thể làm được trong khả năng tầm tay với cuả mình, vào thời điểm những năm đầu cuả thế kỷ XXI này, trong bối cảnh toàn cầu hoá về mọi phương diện khoa học kỹ thuật, cũng như về mặt văn hoá tư tưởng nữa vậy.

Để kết thúc bài viết đã khá dài này, tôi xin được ghi lại mấy câu thơ làm ở trại tù Z30 D ở Hàm Tân, Phan Thiết năm 1995 như sau :

Hưởng Ứng Năm Quốc Tế Khoan Dung  (1995)

Lượng cả bao dung đấng trượng phu

Quân tử hiếu hoà chẳng oán thù

Bốn bể một nhà ta vun đắp

Người người vui sống thoả niềm mơ.

 

California, Cuối năm Mậu Tý 2009

© Đoàn Thanh Liêm

© Đàn Chim Việt

7 Phản hồi cho “Lượng cả bao dung”

 1. D.Nhật Lệ says:

  Về mặt đạo đức,bài viết của tác giả họ Đoàn đáng hoan nghênh vì đầy thiện chí muốn hòa giải hòa hợp dân tộc,thế nhưng về mặt chính trị mà nhận định lẫn lộn với điạ hạt đạo đức như thế này thì thất bại không thể tránh được.Người VN.ta đã có kinh nhiệm cụ thể và sâu sắc qua cuộc chiến tranh vừa qua.
  Đối với chế độ bá đạo xem “cứu cánh biện minh cho phương tiện” thì họ bất chấp mọi thủ đoạn,dù độc ác
  tàn nhẫn đến mức vô đạo lý đi nữa.Cha mẹ con cái còn tố khổ nhau một cách cạn tàu ráo máng để cho VC.thực hiện cuộc “cải cách ruộng đất” long trời lở đất.Trong khi ngược lại,chế độ chính trị tôn trọng người dân cũng như mọi cam kết với thế giới như VNCH.thì không thể “tự tung tự tác” được.Dù lúc đó
  đang bị VC.tiến hành chiến tranh phá hoại,miền Nam chỉ mới hạn chế vài quyền hiến định để trị an mà
  vẫn bị thế giới phê phán nghiêm khắc là độc tài,dân chủ giả hiệu v.v.
  Chúng ta có nên tôi nghiệp cho những người ngây thơ chỉ đánh giá một chiều như trên không ? Sự đáng
  tội nghiệp của họ chẳng nhằm nhò gì, so với cái đáng thương của cả người dân miền Nam trước đây
  bị VC.trả thù và đàn áp còn khốc liệt hơn thời trước 1975.Thành thử,mới đây nhiều người trong số trên
  đã ân hận vì cái nhìn THIỂN CẬN và BẤT CÔNG của họ trong thời chiến tranh VN.như bài viết trên báo phương Tây mà nhà phê bình V.T.Nhàn đã trích dẫn một đoạn “Sở dĩ có tình trạng người VN.di tản như hiện nay là do phương Tây QUÁ YẾU ĐUỐI ,chúng ta xuống đường trong những năm chiến tranh VN.cũng vì chúng ta qúa yếu đuối và giờ ta phải trả giá cho những yếu đuối đó.Người CS.khi làm gì cũng có tính mục đích rõ rệt”.
  Liệu những lời hối lỗi muộn màng này có xóa hết hậu qủa mà họ đã gây ra cho cả nước VN.hay không ?
  Hiện nay,VC.cũng đang bổn cũ soạn lại nên chúng đang tìm cách lợi dụng những tổ chức từ thiện,những
  nguyên tắc tâm linh,đạo đức của các tôn giáo để “vô hiệu hóa” công cuộc đấu tranh dân chủ hóa mà chủ
  yếu là chống bọn độc tài độc đảng VC.để cứu nước trước bọn Tàu cộng.Chẳng lẽ chúng ta lại chịu bị lừa một lần cuối cùng nữa chăng,thưa ông Đoàn Thanh Liêm ? Vài năm trước khi miền Nam sụp đổ,cũng có
  rất nhiều người tường lầm VC.có thiện chí nên đã hô hào hoà hợp hoà giải dân tộc nhưng kết cuộc bi
  thảm như thế nào thì hẳn ông không thể nào quên được.
  Có câu minh triết này xin gửi đến ông ĐTM.rằng “bị lừa 1 lần là do tên lường gạt qúa xảo trá,thế nhưng nếu ta còn bị lừa lần 2 là vì chúng ta qúa dại dột và ngu xuẩn” ! Huống hồ VC.đã lừa bịp qúa nhiều lần !

 2. Trương Tam says:

  Bao Dung ?

  Đất nước điêu tàn bởi Cộng nô

  Vua quan toàn rặt giống cáo hồ

  Đỉnh chung áo mảo – dân nô lệ

  Bán nước cầu vinh – lũ tội đồ

  Bi bô hoà giải – tay dao súng

  Kêu gọi yêu thương – cướp – giựt – vồ

  Mặc dân đói khổ – ta đầy túiail.com

  Vua quan toàn một lũ tham ô !

  Trương Tam (VN 10-2011)

 3. Dao Cong Khai says:

  Giấc mộng “ĐẠI ĐỒNG HOÁ THẾ GIỚI”, hay nói cho dễ hiểu là mộng xích hoá hoàn cầu của một số thanh niên VN Thế Hệ Hồ Chí Minh; bây giờ được những người đương cuộc giải thích lại bằng những tư tưởng phong kiến thời Khổng Tử…. Gỡ búa liềm trên người của Hồ Chí Minh xuống, gắn lại cái mark TRUNG, HIẾU, LỄ, NGHĨA đã bị làn sóng Cách Mạng Mùa Thu nghiền nát vào những năm đó, để khoác lên người những chiến sĩ vô sản VC một bộ áo thụng của mấy ông đồ Nho ngày xưa, thành phần đã bị VC hô hào dân chúng nổi dậy ĐÒI NỢ MÁU vào những ngày đầu lịch sử của Cách Mạng Mùa Thu đó.

  Vòng đi vòng lại hơn 50 năm Cách Mạng, giờ đây thế hệ Hồ Chí Minh lại muốn quay lại cái “truyền thống dân tộc” Nho Giáo ngày xưa mà chính họ đã phải nỗ lực đấu tranh hơn 50 năm, hy sinh hàng triệu bộ đội và chục triệu thường dân vô tội trong cuộc chiến tranh ác liệt nhất trong suốt lịch sử dân tộc để tiêu diệt những tư tưởng phong kiến đó.

  Vòng đi vòng lại, sau khi hàng chục triệu dân lành VN phải hy sinh, đất nước và cuộc sống người dân bị dậm chân thụt lùi lại gần 1 thế kỷ từ khi đảng VC thành hình. Giờ đây những người Thế Hệ Hồ Chí Minh đã “mạnh dạn” liệng bỏ chủ nghĩa tam vô của Đệ Tam Quốc Tế để trở lại với truyền thống Nho Giáo hủ lậu ngày xưa, HỌC VIỆN KHỔNG TỬ đã được xây lên ở Hà Nội thay thế cho những tấm hình của Karl Max ở đó.

  Đi một vòng, những người vô sản khi lên giành được chính quyền, khi họ trở thành giai cấp thống trị thì họ quá dễ dàng từ bỏ những lý tưởng họ hằng theo đuổi để nối gót những giai cấp thống trị độc tài, khát máu, và man rợ của nhiều triều đại phong kiến cũ, cũng như những chính quyền tư bản bóc lột mà họ đã thường kêu gọi nhân dân đứng lên lật đổ ngày xưa.

  Dù sao thì “Cách Mạng” đã thành công rồi, các đồng chí chúng ta chẳng còn gì phải lo sợ nữa. Cứ từ từ xây dựng thì đất nước mình sẽ giầu mạnh giống như triều đại TẦN THUỶ HOÀNG, hay Hán Tộc bên Tàu ngày xưa…

  Ước mơ đó ấu trĩ và hủ lậu quá rồi, những người VN có hiểu biết sẽ ghê tởm những ước mơ độc lập dân tộc như thế. Những điều ông Liêm viết ở trên chỉ là một phần cái nền móng của giáo dục thời VNCH hay nói nôm na là thời Mỹ Ngụy mà thôi. Cái toà nhà ở trên không có xây bằng những tư tưởng “quân tử Tàu” thuần tuý được, nó phải trộn lẫn với văn minh Âu Châu, cả những tư tưởng duy lý, duy tâm, duy vật, và hiện sinh của họ nữa. Phải có duy lý, duy vật, và hiện sinh thì người ta mới ý thức được số phận bị nô lệ bởi chính dân tộc mình và nô lệ cho chính những người từng vỗ ngực là Cách Mạng để “giải phóng” mình.

 4. Nguyen quoc viet says:

  Theo thiển kiến của cá nhân tôi thì : trong lãnh vực xã hội , thông qua những sự giao tiếp giữa con người với nhau trong cuộc sống hàng ngày , thì chúng ta phải và nên luôn cố gắng sống với ý tưởng ( Lượng cả bao dung ) này . Nhưng trong lãnh vực Chính trị , trong những vấn đề vô cùng nghiêm trọng , có liên quan trực tiếp đến sự tồn tại của Quốc gia , Dân tộc như hiện tình Đất nước Việt nam trong hơn ba mươi sáu năm qua và trong những thời gian trước mẳt , thì ý tưởng , lời khuyên dạy này đối với bọn ngụy quyền độc tài , tham nhũng đang thống trị nước nhà thật khôi hài , vô nghĩa …. . Theo tôi : đối với chúng chỉ có thể Mắt đổi mắt , Răng đổi răng . Những thể chế , chính quyền độc tài sắt máu như ở Việt nam , Trung hoa lục địa , Bắc Hàn ( trong đó bao gồm toàn bộ những con người đã , và đang nắm những chức vụ ít , nhiều quan trọng , những người chỉ ăn hại , dư thừa trong các ban , ngành v… v… ) phải được xóa bỏ , tận diệt , phải được chở thẳng vào những nhà máy đốt rác . Không thể , không bao giờ được nghĩ , nói đến chuyện bao dung , tha thứ , hòa hợp , hòa giải Dân tộc trong tinh thần của Đảng ăn cướp , lường gạt , tay sai Tàu cộng .

 5. Xuân Hùng says:

  Tôi xin có một chút bình luận về cái tư tưởng nho giáo phong kiến như sau:
  Cái tư tưởng đạo đức của nho giáo nó đặt nặng vấn đề tu thân lên hàng đầu, tức là lúc nào chúng ta cũng phải rèn luyện cái này cái nọ, tuân theo cái này cái nọ, phải làm theo cái này cái nọ,…
  Tức là tự bản thân chúng ta phải thực hiện những điều đó và có trách nhiệm phải làm những điều đó…
  Nó có tính chất phê bình và tự phê bình.
  Nhưng khi đã có được quyền lợi và địa vị rồi, mà họ lại không thực hiện những điều mình đã nói, đã hứa thì làm gì được họ. Miệng thì nói nhân nghĩa đạo đức, nhưng lòng tham thì vô đáy; miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, … thì đã làm sao nào?!
  Nên cái tư tưởng đạo đức nho giáo nó chỉ thích hợp với những kẻ có bản chất lương thiện tự nhiên (nhân tri sơ tính bản thiện) kiểu như quàn “Thanh Liêm” chẳng hạn, mà không thích hợp hay không phù hợp với những kẻ có bản chất bất thiện (nhân tri sơ tính bản ác).
  Cái tư tưởng đạo đức của bọn cộng sản nó cũng vậy, tức phải lấy noi gương, phê bình và tự phê bình, phải có tinh thần đạo đức cách mạng, phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM, … nhưng nó không làm theo, không tuân theo hay đóng kịch mị dân thì làm gì nó, trong khi quyền lực nằm trong tay nó cả, thì dân đen làm gì được chúng.
  Chính vì vậy khi áp dụng tư tưởng đạo đức nho giáo hay cộng sản cho những kẻ có bản chất xấu ác thì nó sẽ sinh ra những kẻ đạo đức giả, những kẻ tham quan vô lại, miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Thậm chí, khi mà xã hội áp dụng cái tư tưởng đạo đức kiểu nho giáo hay cộng sản vào đời sống thì nó dễ dàng sinh ra những kẻ như vậy. Bởi vì cái tư tưởng đó nó tạo điều kiện cho những kẻ lưu manh cơ hội, nhưng lại đóng kịch đạo đức giả để leo cao luồn sâu, đến khi có quyền cao chức trọng rồi chúng mới hiện nguyên hình thì làm gì chúng.
  Nên cái tư tưởng đạo đức kiểu nho giáo nó phải bổ sung hay kết hợp với tư tưởng quốc tế nhân quyền mới được. Ngoài việc “phê và tự phê” ra thì còn phải chơi theo luật, tuân theo luật nữa.

 6. Thanh Lam says:

  LƯỢNG CẢ BAO DUNG.

  Lượng cả bao dung người thương người,
  Nụ hồng chớm nở rực thắm tươi.
  Như đôi môi mộng cười trong nắng,
  Thoang thoảng hương xuân tuổi đôi mươi.

  Lượng đức truyền ban khắp muôn loài,
  Cả kêu vang vọng hởi ai ai.
  Bao la trãi rộng lòng hoà hiếu,
  Dung thông muôn sự điểu cùng mai.

  Lượng tài đua sức phải hận thù,
  Cả đời thần trí mãi mờ lu.
  Bao phen chìm nổi trong ngu muội,
  Dung chưá đầy lòng núi mây mù.

  Lượng nhu điềm đạm dưỡng thần minh,
  Cả đức liễu thông đạt tánh linh.
  Bao la hội nhập tình Trời Đất,
  Dung rộng thâm huyền phục nguyên tinh.

  Lượng tình tha thứ sống cùng nhau,
  Cả kêu Hồng Lạc cũng một màu.
  Bao nhiêu xương máu hoang phí đổ,
  Dung thông quyền biến trổ Rồng Tiên.

  Lượng duyên nghiệp lực chuyển hoá mau,
  Cả đời đấu đá vẫn lao đao.
  Bao lần thay đổi sao như củ,
  Dung tích mây hờn phủ núi cao.

  Lượng trong như tuyết lọng trăng sao,
  Cả trời chén bạc cũng trắng màu.
  Bao khắp trong ngần tua luạ bạch,
  Dung tận hư không sạch tơ đào.

  Lượng cao cao vút cõi hư vô,
  Cả đạo mười phương hạt cải khô.
  Bao la thế giới vô cùng tận,
  Dung liễu bụi trần có chi mô.

  NT3.

 7. LeQuocTrinh says:

  Thân chào ông Liêm,

  Phải chăng ông LS Đoàn Thanh Liêm viết bài này để kêu gọi mọi người, trong và ngoài nước, hãy cố gắng bỏ quên thù hận trong quá khứ mà đoàn kết gắn bó với nhau trước hiểm hoạ xâm lăng của bọn bành trướng phương Bắc? Phải chăng qua bài viết này ông Liêm muốn kêu gọi Hoà Hợp Hoà Giải Dân Tộc?

  Ông ĐT Liêm có tư tưởng tổt và thiện chí để nghĩ đến tương lai nhiều hơn, tuy rằng đã từng bị tù đày trong chế độ CS này, tôi xin ngã mũ chào ông. Đề nghị ông Liêm hãy tiếp tục trình bày quan điểm và phương hướng chính trị ông muốn tiến tới, để mọi người có thể chia sẻ và đánh giá, nếu cần.

  Thân chào ông,

Phản hồi