WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Mời tham gia họp báo và điều trần ở QH Mỹ

Quốc Hội Hoa Kỳ. Ảnh www.lebichson.org

Quốc Hội Hoa Kỳ. Ảnh www.lebichson.org

Tuần tới đây sẽ có hai sinh hoạt quan trọng ở Quốc Hội Hoa Kỳ với mục đích vận động cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam: buổi họp báo ngày 10 tháng 4 và buổi điều trần ngày 11 tháng 4.

Buổi họp báo ngày 10 tháng 4 sẽ được tổ chức lúc 10:45am đ ến 11:15am tại House Triangle, gần bực thềm của Toà Nhà Quốc Hội (về hướng Hạ Viện, gần góc đường Independence Avenue và 1st Street SE). Nội dung chính của buổi họp báo là nói lên tình trạng vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam và bày tỏ sự yểm trợ cho lời kêu gọi của các giáo hội độc lập ở quốc nội về sửa đổi hiến pháp.

Phái đoàn tham dự buổi buổi họp báo gồm nhiều vị lãnh đạo tinh thần và các nhà hoạt động cho tự do tôn giáo đến từ nhiều tiểu bang cũng như ở ngay vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận.

Buổi điều trần ngày 11 tháng 4 sẽ được tổ chức tại Phòng 2172, Rayburn House Office Building (góc đường 1st Street SW và Independence Avenue) bắt đầu lúc 10 giờ sáng. Buổi điều trần sẽ tập trung vào ba lãnh vực vi phạm nhân quyền: đàn áp tôn giáo, tra tấn và bạo hành bởi công an, và nạn buôn người.

Các nhân chứng được mời điều trần gồm có: Cựu Dân Biểu Cao Quang Ánh đại diện ban tổ chức công cuộc vận động Quốc Hội, Ông Võ Văn Ái đại diện Uỷ Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam và Cơ Sở Quê Mẹ, Luật Sư Anna Buonya đại diện các dân tộc bản địa, Ông Trần Thanh Tiến đại diện giáo dân Cồn Dầu, và cô Danh Hui đại diện gia đình của 15 nạn nhân bị lường gạt vào vòng nô lệ tình dục với sự bao che của một số giới chức Toà Đại Sứ Việt Nam ở Nga.

Hai sinh hoạt này mang ý nghĩa đặc biệt vì trùng với thời điểm của cuộc đối thoại nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, lần này diễn ra ở Hà Nội.

Một buổi điều trần thứ 2 đang được chuẩn bị cho cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5, tập trung vào tình trạng chính quyền Việt Nam ngày càng gia tăng cưỡng đoạt tài sản của các giáo hội độc lập và của nhiều công dân Hoa Kỳ gốc Việt.

Một buổi điều trần thứ 3 đang được sắp xếp với trọng tâm về nạn buôn người, đặc biệt là đường dây buôn người từ Việt Nam sang Nga. Thời điểm đang được dự trù vào ngày 18 tháng 4 tới đây nhưng chưa chắc chắn.

Các buổi điều trần này làm căn bản cho một số đạo luật về nhân quyền sẽ được đưa vào Hạ Viện trong vài tuần tới đây.

Một cuộc tổng vận động gồm các phái đoàn người Việt đến từ nhiều thành phố đang được sắp xếp cho ngày 4 tháng 6 nhằm yểm trợ các đạo luật này cũng như để yêu cầu lưỡng viện Quốc Hội cài điều kiện nhân quyền vào cuộc thương thảo về Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương với Việt Nam.

Những sinh hoạt trên sẽ đặt nền móng cho cuộc vận động kéo dài suốt nhiệm kỳ 2 năm 2013-2014 của Quốc Hội Hoa Kỳ, với những mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn.

Chúng tôi kêu gọi giới truyền thông Việt ngữ tham dự cả hai sinh hoạt trong tuần tới đây: họp báo ngày 10 và điều trần ngày 11 tháng 4.

Đặc biệt trong ngày 11 tháng 4, chúng tôi kính mời quý đồng hương tham dự buổi điều trần về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Chúng tôi đã giữ phong họp lớn nhất ở Hạ Viện cho buổi điều trần quan trọng này. Do đó rất mong sẽ có đông đảo đồng hương đến tham dự để vừa yểm trợ cho các phái đoàn đến từ các nơi vừa bày tỏ cho Quốc Hội biết mối quan tâm trong cộng đồng Việt tị nạn.

Bản đồ Rayburn House Office Building (số 9) và House Triangle (ngôi sao đỏ): http://robbishop.house.gov/uploadedfiles/housetrianglemap.pdf

Nếu cần thông tin, xin liên lạc: bpsos@bpsos.org

Mạch Sống gửi đăng

2 Phản hồi cho “Mời tham gia họp báo và điều trần ở QH Mỹ”

  1. haile says:

    “Nội dung chính của buổi họp báo là NÓI LÊN TÌNH TRẠNG VI PHẠM TỰ-DO TÔN-GIÁO ở Viêt -Nam !” ? Lấy chủ-đề Tôn-Giáo không thuyết-phục đối với 90 % Đồng bào Việt-Nam. Hiện-tượng Thiên-chúa-giáo, Phật-giáo là hai đạo có nhiều tín đồ nhất. Đã và đang sinh-hoạt tín-ngưỡng, chẳng những bình thường trong dân chúng, mà còn được Việt kiều tỵ-nạn cọng-sản ở hải ngoại đóng góp tiền bạc nhiều triệu USD về giúp Việt cọng phô-trương XÂY DỰNG NHIỀU NHÀ THỜ CHÚA, CHÙA PHẬT rất nguy-nga hoành-tráng ngạo-nghễ tại Sài-Gòn, Đà-Nẵng, Huế, Nha-Trang, Cần-Thơ,….Chính các cơ ngơi tín-ngưỡng nầy chứng-minh Việt cọng không có đàn-áp , kỳ thị tôn giao tại Việt-Nam .Đề-nghị nên thống-nhất dùng chủ-đề NHÂN-QYỀN cho Việt-Nam là rất hoàn-chĩnh. Còn nữa. Việt cọng đã và đang dùng thủ-doạn “DĨ ĐẠO CHẾ ĐẠO” Phật cũng như Chúa bên nào cũng muốn giữ Đạo cho nên bảo-thủ phải nghe theo Việt cọng để đạo mình được sinh-hoạt tín-ngưỡng hứơng theo XHCN của Việt cọng. Hiện tượng tín-ngưỡng tại Việt-Nam rất phủ-phàn, phân-hoá từ từ….

  2. Trinh Van says:

    Hay quá. Mong bà con người VN ở hải ngoại cố gắng tham dự đông đảo để hậu thuẫn cho các phái đoàn. Phải nói rõ cho các ông bà nghị sỹ biết về thực tế vi phạm nhân quyền tồi tệ ở VN hiện nay.

Phản hồi