1 Phản hồi cho “Tư Sang đã sẵn sàng”

  1. Hoàng says:

    Phải thêm mấy chữ nữa là…TƯ SANG ĐÃ SẴN SÀNG…..KÉO QUẦN LÊN.

Phản hồi