WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đại diện các Blogger trao tuyên bố 258 cho Sứ quán Mỹ ở Hà Nội

Chiều hôm qua, 24/07/2013, bốn blogger tại Việt Nam gồm 4 người chị Nguyễn Thu Trang, anh Nguyễn Vũ Hiệp, Lã Việt Dũng và Lê Dũng đã đến đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội để trao bản « Tuyên bố của mạng lưới Blogger Việt Nam » cùng danh sách 100 người ký tên. Bản tuyên bố này còn được gọi là bản tuyên bố 258 do một nhóm blogger Việt Nam đăng tải trên mạng từ hôm 18/07 vừa qua, kêu gọi chính phủ Việt Nam sửa đổi pháp luật để có thể tranh cử vào hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2014-2016.

Các blogger Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Vũ Hiệp, Lê Dũng và Lã Việt Dũng gặp Tham tán Chính trị Mark Lambert và Tùy viên Báo chí Spencer Cryder tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội (DR)

Các blogger Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Vũ Hiệp, Lê Dũng và Lã Việt Dũng gặp Tham tán Chính trị Mark Lambert và Tùy viên Báo chí Spencer Cryder tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội (DR)

Trọng tâm được đề nghị sửa đổi rong bản tuyên bố này là điều 258 Bộ Luật hình sự Việt Nam mà giới blogger cho là đang được chính quyền sử dụng như một công cụ trấn áp tự do ngôn luận. Tuyên bố 258 cũng đã được gửi đến các tổ chức quốc tế, cơ quan thông tấn ngoại quốc.

Từ Hà Nội, blogger Lê Dũng, một trong số bốn người đã đến sứ quán Mỹ hôm qua 24/07/2013, để trao bản Tuyên bố 258 cho ban Việt ngữ đài RFI biết thêm chi tiết:
Blogger Lê Dũng: “Ngày hôm qua, chúng tôi gồm 4 blogger có đến đại sứ quán Mỹ và trao bản « tuyên bố của mạng lưới blogger Việt Nam, gọi tặt là bản tuyên bố 258. Chúng tôi đến thì cũng rất là may đã gặp được hai đại diện của sứ quán là tùy viên báo chí của đại sứ quán và một anh tùy viên chính trị. Cuộc gặp gỡ diễn ra cũng rất ngắn gọn và cũng rất đơn giản, nhanh chóng.

Phía bên đại sứ quán thì người ta rất là vui mừng. Người ta nói rất là vui mừng khi thấy các mạng lưới blogger Việt nam đã mạnh đưa ra những tuyên bố để cho cộng đồng blogger trên tòan thế giới biết được cái ý kiến của blogger Việt Nam. Chúng tôi đã trực tiếp trao bản tuyên bố của sứ quán và sau đó có đăng tin trên các trang mạng xã hội.

Sau cuộc gặp, cũng có cuộc nói chuyện ngoài lề và cũng là rất thoải mái. Chúng tôi cũng hẹn nhau, mời nhau có thể nói chuyện nhiều buổi khác nữa về cái nội dung này. Khi họ nhận ( bản tuyên bố), họ nói là họ sẽ chuyển đến bộ phận truyền thông của sứ quán và họ cũng sẽ thông báo cho ông David Shear (Đại sứ) về những cái mà chúng tôi gửi. Các anh cũng nói như vậy và có ghi hình gửi lại cho chúng tôi.

RFI : Các blogger Việt Nam hy vọng gì khi trao tuyên bố 258 cho sứ quán Mỹ?

Blogger Lê Dũng: Chúng tôi rất hy vọng tiếng nói của giới blogger Việt Nam được các tổ chức nhân quyền của thế giới và Ủy ban Nhân quyền của Liên hiệp quốc quan tâm. Đó cũng là một cái nội dung để Việt Nam trong quá trình đang phấn đấu để tranh một cái ghế ở Ủy ban Nhân quyền Liên hiệp quốc. Trong quá trình đàm phán thì cũng có những nội dung đề nghị họ phải cam kết tuân thủ bản Tuyên bố nhân quyền của thế giới.

Thực ra chúng tôi chỉ là những người viết blog ở Việt Nam. Mạng lưới blogger ở Việt nam tuy còn rất là mỏng, rất là ít, thế nhưng mà chúng tôi vẫn mạnh dạn đưa ra cái tuyên bố để chính quyền, Nhà nước và các tổ chức về truyền thông, báo chí ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi rất hy vọng các tổ chức truyền thông trên thế giới ủng hộ mạng lưới blogger Việt Nam chúng tôi.

Anh Vũ (RFI)

Phản hồi