1 Phản hồi cho “Ba Đình vào Hội đồng Nhân quyền”

  1. AQuang says:

    Phần lớn ngân sách đài thọ cho quỹ Liên hiệp quốc do dân Mỹ đóng góp, mà trong đó có tiền thuế của dân tỵ nạn cộng sản 1975. Khôi hài quá! Kẻ cướp lên làm chánh án xử ăn cắp!

Phản hồi