WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đào Như: Một lần nữa thử nhận dạng trang Chân Dung Quyền Lực

cdql

Ngược dòng, lần theo ‘Bài đăng cũ hơn’ tôi mới hay “Chân Dung Quyền Lực “ đến với quần chúng dân cư mạng từ ngày 22-7-2011, nghĩa là cách đây trọn đúng 3 năm 6 tháng.

Trang mạng Chân Dung Quyền Lực-CDQL- trong số ra mắt với bài: “Tố cáo Nguyễn Hòa Bình bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi: Sau khi bị phanh phui nhiều sai phạm, Nguyễn Hòa Bình bị kỷ luật nhưng nhờ dâng vợ cho cấp trên là ông Lê Thế Tiệm nên Bình được thoát nạn…”.

Cũng như mọi bài viết khác của CDQL trong suốt hơn 3 năm, bài “Tố cáo Nguyễn Hòa Bình” không có tên tác giả. Mặc dầu thế, tác giả của bài viết tố cáo đích danh thủ phạm, tên họ, chức năng, bằng chứng tội phạm có hình ảnh văn bản rõ ràng, cụ thể. Điều này chứng tỏ tác giả phải là ‘tay trong’, nằm trong chính quyền nhà nước, phải là dòi trong xương dòi ra.

Mới đọc thoáng qua, tôi cứ tưởng đây là chuyện tham nhũng, chuyện hối lộ dưới hình thức tình dục, chuyện thường tình trong hàng ngũ huyện ủy, tỉnh ủy của chế độ CSVN. Đâu có ngờ khi đọc kỹ hơn, mới biết Nguyễn Hòa Bình là một nhân vật tầm cỡ trong hàng ngũ cấp lãnh đạo CSVN, có nhiều khả năng làm Viện Trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao mà lại là người bất nhân, đã từng hãm hại những người không chịu thỏa mãn tham vọng quyền lực, cũng như tham vọng tham nhũng của ông ta.

Đặc biệt bài “Tố Cáo Nguyễn Hòa Bình” xuất hiện vào lúc Hội Nghị Trung Ương 2 chuẩn bị khai mạc. Như vậy, ngay từ trang mạng đầu tiên, CDQL nhầm báo động đảng CSVN tệ trạng tham nhũng trong hàng ngũ lãnh đạo đã đến lúc nghiêm trọng cũng nhầm làm áp lực trên Hội Nghị Trương Ương 2.

Sau khi tiếp cận được trang mạng CDQL trong 4 tháng qua gần đây, quần chúng dân cư mạng mới hay nội dung CDQL gồm toàn những chủ đề lớn: Tham nhũng và Lạm dụng quyền lực trong hàng ngũ lãnh đạo của đảng CSVN. Bản cáo trạng có bằng chứng cụ thể, có hình ảnh, có văn bản, có ghi âm, video, một cách khoa học chính xác, được viết dưới với văn phong trong sáng minh bạch chứng tỏ rằng tác giả là những người người có học, có hiểu biết, có trách nhiệm.

Trong suốt hơn 3 năm qua, những kẻ bị tố cáo phải ngậm miệng, không đưa ra được, ngay cả một lời tranh cãi hay tư biện hộ. Phản ứng của quần chúng dân cư mạng trong 4 tháng qua đã trở nên dữ dội, sục sôi, tác động đa chiều, mạnh mẽ, tai hại, xoi mòn quyền lực lãnh đạo của Nhà Nước và Chính phủ Việt Nam.

Trang mạng CDQL chỉ mặt đặt tên tố cáo đích danh với tội trạng lạm dụng quyền lực, bao cáp, tham nhũng, bè phái, âm mưu hãm hại người khác. Từ những nhân vật của Ban Chấp hành Trung ương, thành viên Bộ Chính Trị, các chóp bu lãnh đạo Ba Đình đến Chủ tịch Quốc Hội, các đại biểu Quốc Hội, từ các Thứ, Bộ trưởng đến các Tuớng lãnh: Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Quang Nghị, Phùng Quan Thanh, Lê thanh Hải, Trương Hòa Bình, Nguyễn Hòa Bình…tất cả hầu như có chung tội trạng: lạm dụng quyền lực, độc tài, bao cáp, tham nhũng…

Nhưng tác giả của các bài báo CDQL không hề đưa ra biện pháp trừng phạt hay kỷ luật. Vì thế sau khi đọc trang mạng CDQL hôm 22 tháng 7-2011 tôi không rõ số phận của Nguyễn Hòa Bình ra sao? Tôi đã phỏng đoán sai lầm cho rằng chắc là bi đát lắm. Nhưng khi tiếp cân trang mạnh CDQL mới nhất hôm 26-1-2015 qua bài viết: ” Điểm Mặt Hàng loạt căn nhà mặt tiền, biệt thự, căn hộ cao cấp của gia đình Viện Trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình tại Hà Nội “  tôi mới hay Nguyễn Hòa Bình chẳng những không bị kỷ luật mà còn được cất nhấc lên làm Viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao.

Trách nhiệm trước mắt hôm nay của VKKSND Tối cao là phòng chống, tố cáo, tham nhũng. Thật là khôi hài, hôm đến dự lễ và chỉ đạo VKSND tại Hà Nội, TBT Nguyễn Phú Trọng khẳng định và ngợi khen toàn ngành VKSND Hà Nội là trong sạch và cho rằng “Cán bộ làm công tác mà tay đã nhúng chàm (nghĩa là đã từng tham nhũng) thì không thể chống lại được tham nhũng…”.

Và sau đó Viện trưởng Nguyễn Hoà Bình long trọng khẳng định toàn ngành sẽ quán triệt chỉ đạo của TBT Nguyễn Phú Trọng “. Nghĩa là hứa sẽ không tham nhũng…Các báo Thanh Niện, Tuổi Trẻ, Người Lao Động …đồng loạt nêu lên câu đối đáp giữa TBT Nguyễn Phú Trọng và Viện Trưởng Nguyễn Hòa Bình với ngụ ý đầy bí ẩn. Theo tôi đó chẳng qua là Ngưu tầm Ngưu-Mã tầm Mã. Những kẻ giống nhau thường đề cao nhau hầu bao che cho nhau. Chớ lẽ nào TBT Nguyễn Phú Trong không được quá khứ tham nhũng của Viện trưởng VKSND Tối cao-Nguyễn Hòa Bình.

Nhờ đọc trang mạng CDQL: “Mũi Thuyền Xé Sóng- Mũi Cà Mau’ hôm 25-1-2015  tôi mới được biết rằng các nhân vật của Ban Chấp Hành Trung Ương-BCH-TU, thành viên Bộ Chính Trị-BCT- cũ xa xưa cũng không được tha, tất cả đều bị sờ lưng, đều bị các bài báo của trang mạng CDQL chỉ mặt tố giác, nhất là các vị nguyên Tổng Bí Thư, nguyên Chủ Tịch Nước:

- Nguyễn Văn Linh: Thủ đoạn, thành kiến
- Đỗ Mười: Mắc bệnh Bảo Thủ, Gia trưởng
- Lê Khả Phiêu: Thủ cựu, bè phái
- Nông Đức Mạnh: Yếu kém toàn diện…
- Và những ai nữa…

Nói chung, mấy ông này mặt ông nào cũng dính lọ lạm dụng quyền lực, tham nhũng, bè phái, bảo thủ. bao cáp, tính tình nham hiểm, âm mưu ám hại những kẻ đối trọng với mình.

Cũng trên trang mạng CDQL hôm 25-1-2015, qua bài viết: “Mũi thuyền Xé sóng-Mũi Cà Mau” tác giả có đề cập đến trường hợp của cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt: “Năm 1995 uy tín Thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc đó lên rất cao. Ông có hy vọng trở thành ứng cử viên cho chức Tổng Bí Thư vào Đại Hội VIII, vì lúc đó ông Đỗ Mười đã 80…”.

Thủ tướng Võ Văn Kiệt liền bị nhóm Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Đào Duy Tùng, Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Hà Phan liền dàng dựng nên những sự tích nhầm bêu xấu ông , tìm cách chụp mũ ông. Và họ đã thành công. Cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt bị loại trừ khỏi sân chơi chính trị Hà Nội từ đó. Tuy nhiên tác giả tiếp tục đào sâu những sai lầm, những bịa đặt của nhóm Nguyễn văn Linh, Đỗ Mười…và đồng thời ca tụng cuộc đời và đạo đức cách mạng, tư tưởng tiến bộ dân chủ của cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt, chính ông đã đề xuất đa phương hóa đa diện hóa nền ngoại giao Việt Nam.

Nhưng tại sao đạo đức cách mạng của cố Thủ Tướng Võ văn Kiệt được đề cao được ca tụng vào thời điểm này? Có người cho rằng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt có quan hệ mật thiết với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm nay. Thân phụ của ông Dũng là người bảo vệ của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Trong thời mật khu kháng chiến, thân phụ của ông Dũng bị thương nặng trong một cuộc đụng độ trong lúc bảo vệ ông Kiệt. Tuy được cấp cứu phẫu thuật điều trị tốt, vết thương lành lặn, nhưng sức khỏe của ông tiếp tục hao mòn không bình phục được như xưa. Những năm 60 ông thấy mình khó sống lâu hơn nữa, ông bèn đứa con trai của ông, Nguyễn Tấn Dũng, lúc đó còn thiếu thời, đến gửi gắm với thủ trưởng của ông, ông Võ Văn Kiệt và nhờ ông Kiệt chỉ dạy Nguyễn Tấn Dũng cho nên người.

Từ đó, Nguyễn Tấn Dũng lớn lên dưới bóng râm của ông Võ Văn Kiệt. Đó là giai thoaị lịch sử của mối quan hệ giữa cố Thủ tướng Võ văn Kiệt và đương nhiệm Thủ tương Nguyễn Tấn Dũng. Mặc dầu chưa có văn bản kiểm chứng, nhưng dựa trên quá khứ đấu tranh và trên chiều hướng tư tưởng lãnh đạo chính trị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phản ảnh những nét đậm đặc về tác phong và chiều hướng lãnh đạo chính tị của cố Thủ tướng Võ văn Kiệt. Do đó một số ngưới, ngay cả các cán bộ cao cấp ở Hà Nội cũng cho rằng mối quan hệ bi tráng giữa cố Thủ tướng Võ Kiệt và đương nhiêm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là điều có thật.

Do đó không ai ngạc nhiên khi thấy ở cuối bài viết “Mũi thuyền xé sống-Mũi Cà mâu” trên trang CDQL hôm 25-1-2015, tác giả quay sang đề cao Nguyễn Tấn Dũng:

Trình độ nhận thức của các ủy viên Bộ Chính Trị hiện tại rất yếu, không theo kịp bánh xe lịch sử, cứ loay hoay bám víu giao điều cũ nát. Hình như một mình Nguyễn Tấn Dũng có những thay đổi từ nhận thức trong thời gian gần đây, nhất là từ vụ Giàn Khoan HD-981. Thảng hoặc ông có những phát biểu khá táo bạo, hợp với lòng dân hơn…Khi nói về mối quan hệ Việt Trung, ông nói: “Không thể đánh đổi chủ quyền quốc gia lấy tính hữu nghị viễn vông…Không có câu chuyện nhà anh cũng là nhà tôi…Chỉ ông Dũng dám nói” người dân được làm tất cả những gì pháp luật không cấm”, ông công khai đề nghị phải có luật biểu tình, được đưa thông tin lên mạng, tôn trọng quyền được biết của dân. Ông ủng hộ gia đình Đoàn Văn Vượn. Những bài phát biểu của ông có mang chút hơi hướng của nhân văn, của khai phá…Lý lịch của ông rõ ràng không mờ ám như Lê Đức Anh. Đời tư của ông trong sạch, không ngoại tình tai tiếng như Lê Khả Phiên, hay Nông Đức Mạnh…” Do đó ông Nguyễn Tấn Dũng không sợ cánh bảo thủ có thể chụp mũ ông như họ đã làm với Trần Xuân Bách hay Võ Văn Kiệt.

Sau khi đề cao Thủ tướng Dũng, tác giả nhìn về nhóm Nguyễn Phú Trọng, Trương tấn Sang, Phùng Quang Thanh…Tác giả miêu tả tbt Nguyễn Phú Trọng như một kẻ gian dối vờ vĩn khóc lóc vì xin kỷ luật mà BCH không cho. Chủ tịch Trương Tấn Sang, thiếu thẳng thắng, hay “bóng gió” “đồng chí X”, “bầy sâu”,“cay đắng lắm!”. Bộ trưởng Quốc Phòng, đại tướng Phùng Quang Thanh thì ăn không nên đọi, nói chẳng nên lời và nhu nhược trước Trung Quốc…

Kết thúc bài viết, tác giả đánh gia ông Dũng như sau:“Ông Dũng đã vượt lên như một người thuyền trưởng. Liệu ông có thể đưa con thuyền vượt qua sóng gió. Liệu ông có thể trở thành mũi thuyền rẽ song ra khơi?”. Trong thực tế, trong suốt những tháng qua, không phải chỉ một mình Thủ tướng Dũng được trang mạng CDQL nói đến và ngơị ca. Bên cạnh ông Dũng, trang mạng CDQL cũng đề cập đến Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng kim Ngoai trưởng Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Đinh La Thăng… với lời xưng tụng rất nồng hậu. Nhất là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được coi như người tiến bộ, đối thoại cởi mở với thế hệ trẻ, không lạc hậu, không giáo điều, và được xem như là nhà lãnh đạo thế hệ trẻ của ViệtNam hôm nay…

Tuy nhiên về trang mạng Chân Dung Quyền Lực vẫn còn có nhiều câu hỏi hơn cần được chia sẻ rộng rãi với quần chúng dân cư mạng.

Tại sao trang mạng CDQD đã xuất hiện từ lâu tròn đúng 3 năm 6 tháng (từ ngày 22-7-2011), nhưng mãi đến 4 tháng gần đây đồng bào trong nước và hải ngoại mới được tiếp cận nội dung của trang mạng CDQL? Trong khoảng thời gian gần 3 năm 2tháng (thời gian mà dân cư mạng không hay biết gì sự hiện hữu của trang mạng CDQL) những ai là người đã đọc trang mạng này? Chắc chắn trong đó có ĐCSVN, Chính phủ và Nhà Nước Việt Nam.

Tại sao tất cả đều im hơi lặng tiếng? Chủ máy trang mạng CDQL là ai? Hiện đang ở đâu? Mục đích của trang mạng CDQL là gì? Đâu là cứu cánh của trang mạng CDQL? Do đâu mà quần chúng dân cư mạng mới được hay biết và tiếp cận được nội dung trang mạng CDQL trong 4 tháng gần đây?
Biết đến bao giờ những câu hỏi trên mới được trả lời thỏa đáng? Phải chăng, phải đợi đến khi nào Chuyên Chính Vô Sản hoàn toàn biến mất, đất nước thật sự đổi mới mở cửa, những ai đó mới dám nói lên sự thật về trang mạng Chân Dung Quyền Lực?

Oak park, Illinois, USA
27-1-2015

Đào Như

thetrongdao2000@yahoo.com

(Tác giả gửi đăng)

14 Phản hồi cho “Đào Như: Một lần nữa thử nhận dạng trang Chân Dung Quyền Lực”

 1. Trực Ngôn says:

  Trích: “Tác giả của các bài báo CDQL không hề đưa ra biện pháp trừng phạt hay kỷ luật. Vì thế sau khi đọc trang mạng CDQL hôm 22 tháng 7-2011 tôi không rõ số phận của Nguyễn Hòa Bình ra sao? Tôi đã phỏng đoán sai lầm cho rằng chắc là bi đát lắm. Nhưng khi tiếp cân trang mạnh CDQL mới nhất hôm 26-1-2015 qua bài viết: ” Điểm Mặt Hàng loạt căn nhà mặt tiền, biệt thự, căn hộ cao cấp của gia đình Viện Trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình tại Hà Nội “ tôi mới hay Nguyễn Hòa Bình chẳng những không bị kỷ luật mà còn được cất nhấc lên làm Viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao”.

  T/g Đào Như suy diễn theo kiểu “Dân chủ” nên mới nghĩ là Nguyễn Hoà Bình sẽ bị kỷ luật?

  Không đâu!

  Chế độ CSVN là tập đoàn Mafia, chúng toa rập với nhau đục khoét đất nước, Luật pháp chỉ là bảng hiệu treo đầu dê bán thịt chó, chả thế mà chúng chà đạp luật pháp và tâng bốc nhau, những kẻ, mà theo con mắt của nhân dân, là bất xứng mà vẫn được tiến chức tằng quyền, ví dụ như Nguyễn Hoà Bình hay như Đỗ Hữu Ca, dù cưỡng chiếm tài sản bất hợp pháp (theo xác nhận của Thủ Tướng Nguyẽn Tấn Dũng), nhưng vẫn được ông (Thủ Tướng) gắn lon từ Đại Tá CA lên Thiếu tướng.

  Tướng Đỗ Hữu Ka kể chuyện phá án và ngày ăn 1 gói mì.

 2. kingdo says:

  CDQL đang cho biết: nội bộ đảng CSVN hiện đang đấu đá lẫn nhau và được chia làm hai phe. Phe đảng (hãy bảo thủ hay thân TC) đứng đầu là Nguyễn phú Trọng và phe chính quyền (cấp tiến hay phe lợi ích nhóm, nghiên về tây phương) mà lãnh đạo là Nguyễn Tấn Dũng. Phe NTD có vẻ thắng thế trong TW đảng hiện nay. NTD muốn lấy ghế TBT cho nên đã tìm cách triệt Nguyễn Sinh Hùng (bằng vụ Hà vẫn Thắm của Ocean Bank) kế đến Phùng Quang Thanh còn Phạm Quang Nghị có lẽ NTD sổ chấp mặc dầu được NPT đề cử.Còn về chiếc ghế Thủ Tướng thì trong BCT người sáng giá nhất phải kể đến Nguyễn Xuân Phúc (vừa là PTT lại có chân trong BCT) nhưng có lẽ NXP và NTD không hợp ý cho nên đành phải đá ra để đưa người của mình vào chiếc ghế TT. Nếu đại hội 12 này mà Vũ đức Đam đuợc bầu va BCT thì triển vọng sẽ được làm TT còn không thì cũng có thể Nguyễn Thiện Nhân sẽ nhận giải.
  còn về Nguyễn Hòa Bình bị đánh có lẽ là để loại trừ vào BCT khóa nầy.
  Nhưng nên nhớ phe bảo thủ sẽ phản pháo cho nên Tô Như Rứa đã đề bạt cho khóa 12 tới sẽ có khoảng 290 UV trung ương Đảng và không biết bên nào sẽ cầm cương. Một yếu tố cũng rất quan trọng nữa là anh 4 tốt 16 vàng sẽ TGBX.

 3. THẦY BÓI 3 Y Lăng Ông says:

  … 3 Y trích từ Comment : -{Ngược dòng, lần theo ‘Bài đăng cũ hơn’ tôi mới hay “Chân Dung Quyền Lực “ đến với quần chúng dân cư mạng từ ngày 22-7-2011, nghĩa là cách đây trọn đúng 3 năm 6 tháng. } —– 3 Y HỎI : sao bây giờ mới rầm rộ đưa ra ? ĐÁP : vì bây giờ mới đúng thời điểm để lòi ra cho ” Đẹp mặt ” đảng cộng sản của 16 ông ngáo ộp BCT và 200 ông bà đầu đảng cái mà nhân dân gọi là TW đảng cướp ngày . Nếu các ông bà muốn sống toàn thây 3 họ hãy mau mau mà đổi cương lĩnh như thằng bố TCBỉnh Chủ tịch quân ủy trung ương ( tức nắm luôn cả tổng bi đảng kiêm luôn cả chủ tịch nước : Việt Nam mình thì tay nào thế nhỉ quí ngài thử đoán xem ?

  • Lại Mạnh Cường says:

   Bạn trình bày chưa được rõ ràng lắm.
   Xin mạn phép trích từ wikipedia trình bày lại :-)

   wikipedia:
   Bí thư Quân ủy Trung ương là chức danh của người đứng đầu cơ quan lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. (LMC: ở đây là Nguyễn Phú Trọng)

   Theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, chức vụ này do Tổng Bí thư của Đảng kiêm nhiệm, thể hiện vai trò nhất quán Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Quân đội Nhân dân Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt nhằm xây dựng quân đội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam được thực hiện thông qua hệ thống tổ chức đảng, hệ thống tổ chức chỉ huy, hệ thống cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và các tổ chức quần chúng (đoàn thanh niên, công đoàn, hội phụ nữ) ở đơn vị cơ sở.

   Về cơ cấu tổ chức trong hệ thống chính trị của Việt Nam, Tổng Bí thư (NPTrọng) là Bí thư Quân ủy Trung ương; Chủ tịch nước (TTSang) thống lĩnh các lực lượng vũ trang, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (PQThanh) là người chỉ huy cao nhất đối với Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ; chức vụ Tổng Tư lệnh hiện nay không tồn tại (chức vụ này chỉ tồn tại trong thời kỳ chiến tranh và duy nhất do Đại tướng Võ Nguyên Giáp nắm giữ, sau đó bị bãi bỏ cùng với việc giải thể Bộ Tổng Tư lệnh). Nhưng do Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản lãnh đạo Nhà nước và xã hội, lãnh đạo Quân đội tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt nên Tổng Bí thư trở thành chức danh lãnh đạo cao nhất, số 1, đứng đầu Đảng và Nhà nước, Bí thư Quân ủy Trung ương trở thành chức vụ lãnh đạo tối cao đối với Quân đội.

   wikipedia:
   Tập Cận Bình (Trung văn giản thể: 习近平; Trung văn phồn thể: 習近平; bính âm: Xí Jìnpíng, sinh ngày 1 tháng 6, 1953) là nhà lãnh đạo quốc gia tối cao của Trung Quốc. Ông hiện là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18, Chủ tịch Quân Ủy Trung ương, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và là nhân vật số một trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc,[1] cơ quan thực quyền cao nhất Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình thuộc thế hệ lãnh đạo thứ 5, thế hệ Tập-Lý sau thế hệ Hồ-Ôn của Trung Quốc.

   LMC:
   Tập Cận Bình kiêm luôn ba chức quan trọng: tổng bí thư đảng + chủ tịch quân ủy trung ương + chủ tịch nước.
   Ở T+ chủ tịch quân ủy trung ương rất mạnh, cho nên dù trao chức tổng bí cho thế hệ sau, nhưng Giang Trạch Dân còn nắm lại chủ tịch quân ủy trung ương một thời gian nữa mới trao lại cho Hồ Cẩm Đào.
   Dễ hiểu là quân lực T+ rất đông rất mạnh, bao trùm cả nước rộng lớn, chính là nòng cốt cho sự sống còn của đảng CS Tàu. Khi cần là dùng quân đội trấn áp. Như trong vụ Thiên An Môn.

   Nguyễn Phú Trọng chỉ nắm tổng bí thư và chủ tịch quân ủy trung ương.

   Thực tế thì quyền lực ở trong tay Thủ Dzũng, bởi Dzũng condom chính là bề mặt nổi của các nhóm lợi ích độc quyền kinh tế, tức nhóm Mafia Đỏ. Đây mới đích thực là chủ nhân ông cả nước.

   • THẦY 3 X says:

    Tập Cận Bình – Wikipedia tiếng Việt
    Vietnamese Wikipedia
    Ông hiện là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Quân Ủy Trung ương, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa …
    Thầy 3 Y tôi xin thưa : về bói toán thì tôi chưa chắc đã thua ai, nhưng về lãnh vực quân sự tôi mù tịt ( nói nào ngay tôi không cần biết nhất là của cs ) tôi chỉ thấy người ta viết vậy thì tôi cũng viết thế thôi sai quấy tôi không ” ke”, nhưng nếu quí vị biết xin viết lại, tôi xin đa tạ.

 4. Nguyễn Văn says:

  “Quan Làm Báo” trước kia và “Chân Dung Quyền Lực” bây giờ là hai trang web được phổ biến cho mọi người vào đọc những tin giựt gân mà không một trang web hay báo nào có những tin “động trời” như thế. Động trời nhưng mục đích của nó không phải để xóa bỏ những cái tiêu cực để xây dựng đất nước; càng không phải vì cơm no áo ấm cho dân mà là cho đảng – cho một nhóm lợi ích nào đó muốn phơi bày sự tham nhũng của phe kia vì tranh giành quyền lực, và tới một lúc nào đó khi các đối thủ bị đánh gục thì trang web cũng chết theo. “Chân Dung Quyền Lực” không phải đánh tham nhũng diệt trừ tham nhũng – nhưng để kéo bè kéo cánh với nhau, cùng cầm quyền với nhau tiếp tục tham nhũng và bao che tham nhũng cho nhau khi không còn đối thủ. Chỉ vậy thôi! Quan cho thì Dân mới được biết. Dân không có quyền định đoạt bất cứ gì, ngay cả sinh mạng chính mình và vận mạng đất nước ngoài quyền “được” lắng nghe quan nói. Đó là dân chủ của chủ nghĩa xã hội, của độc tài toàn trị!

  nv

  • Lão Ngoan Đồng says:

   Đáng buồn là các phe phái bọn Cộng tranh dành quyền lực với nhau trong các biến cố trọng đại, điển hình như đại hội cộng đảng chẳng hạn.

   Trong khi đó phe dân chủ chúng ta cứ bị đứng bên lề lịch sử dài dài :-( !

   Làm sao chúng ta có thể thay đổi lại thế cờ bí này bây giờ nhỉ !???

  • Dũng Đa Kao says:

   Lênin đã từng nói: “chỉ có người CS mới có thể đánh đổ chế độ CS”. Phải ủng hộ để có sự thay đổi vì dân tộc VN đã ở cùng đáy của nô lệ, mất Tự Do, phải tin tưởng chỉ có khá hơn chứ sẽ không tệ hơn bây giờ được.

 5. Thanh Pham says:

  Tay nhúng chàm

  Ai cũng biết nó tham ô lãng phí
  Ai cũng biết tụi lãnh đạo giàu to
  Ai cũng biết con chúng học ở Mỹ
  Trong khi người dân ăn không đủ no!

  Tay chúng nó đứa nào không nhúng chàm?
  Tay chúng nó đứa nào không nhúng máu?
  Duyên cớ nào chúng ta vẫn làm thinh?
  Tụi nó thì vẫn bố lếu bố láo!

  Thì ra cũng tại thằng cơ chế!
  Cơ chế gì mà có quyền thế?

  T.Phạm
  https://sangcongpha1.wordpress.com/

 6. Lại Mạnh Cường says:

  Thưa không biết tác giả Đào Như này có phải là bác sĩ ĐÀO TRỌNG THỂ ở Mỹ chăng ?

  Phải công nhận đàn anh kỳ này viết sắc nét và chọn đúng chủ đề để phân tích mổ xẻ chi ly.

  Riêng em cũng mới để ý đến sơ sơ, bởi xưa nay hay có lệ là mỗi khi có đại hội cộng đảng là thế nào cũng có chuyện các bàn tay lông lá tìm cách này cách kia đâm sau lưng nhau. Nói đúng ra cuộc tranh chấp quyền lực trong nội bộ đảng lúc đó bộc phát mạnh mẽ nhất. Sau đó là xẹp lép. Chẳng hạn lúc trước có Hồi ký của cựu phó thủ tướng Trần Duy Thành là điển hình nhât; gần nhất là Quan Làm Báo, gây những cái gọi là … cơn bão trong ly nước mà thôi.

  Dĩ nhiên trong tình thế hiện nay ta còn có thể nghĩ đến bàn tay lông lá cua T+ chen vào nữa.

  Nhìn chung cho dù đoán già đoán non thì ta nhận chân ra một điều rất đau lòng, ĐẾN TẬN BÂY GIỜ PHE DÂN CHỦ VẪN PHẢI ĐỨNG BÊN LỀ LỊCH SỬ ! Các phe trong cộng đảng mặc sức tung hoành như chốn không người.

  • DâM TiêN says:

   Toubib chiến trường và NGU hậu phương ơi :

   Tàu Ô được như hôm nay,là do Sam mà ra.
   Tàu Ô không qua được chú Sam đâu nà, fải
   quy phục Sam mà chớ.

   Lời thực tế, xin Toubib hay bỏ ống nghe, ra mà
   nghe. và Ngu mở mắt …hí mà nhìn xa hơn cây
   đa đầu làng. DâM ( Cái gì cũng Mỹ…chứ sao!)

   Bye! Bye ! May I take leave … ( Hết DâM)

   • Lại Mạnh Cường says:

    Anh không thể dùng ngôn từ thích hợp hơn để đối thoại sao !?

    Anh có lẽ trên 70 và có thể 80 không chừng. Cẩn thận ngôn từ vẫn hơn !

 7. nguyễn tiến sĩ says:

  Bọn công an mạng có dư khả năng đánh sập trang mạng này hoặc ít ra có thể làm cho nó bị thương như chúng đả từng làm với các website dân chủ khác. Nhưng trang mạng này vẫn tồn tại và không có một tiếng nói phãn đối chính thức nào từ phía chính quyền CS, người ta cũng có thể suy đoán rằng trang web này là của chính quyền CS có máy chủ ở nước ngoài và được bão vệ nghiêm ngặt .
  Trong các bài của CDQL , có bài viết kêu gọi phải tôn trọng Hồ chí Minh và không được thóa mạ Đãng CSVN , như vậy trang web này vẫn muốn phục vụ cho đãng CSVN nhưng lộ ra là họ chỉ là một nhóm đang muốn tranh giành quyền lực .
  Cũng chẵng nên lạc quan quá sớm !

  • Lão Ngoan Đồng says:

   Trong tình thế hiện tại phe ta còn yếu, không nắm được những thông tin chính yếu.
   Vậy cần trông cậy vào những bật mí từ bọn nó, đang say máu đánh nhau vỡ đầu sứt trán.
   Rồi tứ đó nhân rộng ra cho bá tánh hay những TỒI BẠI, ĐỂU CÁNG, MỊ DÂN của bọn +

   Tụi nó tự vạch áo cho người xem lưng; mình có bổn phận phải xem cho kỹ cho nhiều.
   Để từ đó bắt mạch chính xác bọn nó và tìmt cách đánh thật chính xác và thật tài tình.
   Các trang mạng lề trái đang tích cực hoạt động, khai thác cái mỏ khí thối của + đảng

Leave a Reply to Lão Ngoan Đồng