WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:04:pm 29/01/15 Đăng ngày “January 29th, 2015”

Thư gửi đại gia

Thư gửi đại gia

Thưa ông/bà (mà tôi chưa được hân hạnh gặp), Tôi xin phép dùng chữ “đại gia” để gọi ông/bà trong thư này. Dù rằng danh hiệu này rất phổ thông ở Việt Nam (và có lẽ ông/bà cũng hãnh diện được gọi như thế) nhưng theo cảm nhận của nhiều người thì danh hiệu “đại [...]

10:04:pm 29/01/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Sau tiếng chuông chùa

Sau tiếng chuông chùa

Tiễn tôi ra xe, chị nhắc lại câu, hãy tin vào luật nhân quả. Thế hệ chị đã gây ra và lao vào cuộc chiến, nghiệp chướng còn nặng lắm, kiếp này không thể trả hết đâu em ạ…

04:59:pm 29/01/15 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Điểm phim: Những thông điệp của “Last Days in Vietnam”

Điểm phim: Những thông điệp của “Last Days in Vietnam”

Giới thiệu: Phim “Last Days in Vietnam”- Những ngày cuối cùng ở Việt Nam Đạo Diễn: Rory Kennedy; kịch bản/ câu chuyện: Mark Bailey và Keven McAlester; Giám đốc hình ảnh: Joan Churchill; biên tập: Don Kleszy; Giám đốc âm nhạc: Gary Lionelli; Giám đốc sản xuất: Rory Kennedy và McAlester; Phát hành: American Experience [...]

04:08:pm 29/01/15 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Việt Nam hôm nay

Việt Nam hôm nay

03:25:pm 29/01/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Một xã hội cởi mở và bao dung

Một xã hội cởi mở và bao dung

Có lẽ không có câu viết nào, chỉ có 4 chữ ngắn gọn, nhưng mang cả một thông điệp lớn được quảng bá rộng rãi nhất trên thế giới bằng câu In God We Trust. Vì đây là câu được in trên tất cả các loại giấy bạc hiện tại của Hoa Kỳ. Là câu [...]

10:14:am 29/01/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bàn luận xung quanh Hiệp định Paris

Bàn luận xung quanh Hiệp định Paris

Sau bốn năm đàm phán, Hiệp định chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết ngày 27/1/1973 tại Paris giữa Hoa Kỳ, Cộng Sản Hà Nội, Việt Nam Cộng Hòa và Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời (tức Việt Cộng). Hiệp định dài khoảng 10 trang gồm: Chương I- [...]

06:43:am 29/01/15 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Kết luận Điều tra của C.A Đồng Nai về vụ Phương Anh – Minh Vũ – Nam Trung

Kết luận Điều tra của C.A Đồng Nai về vụ Phương Anh – Minh Vũ – Nam Trung

  Vụ án Lê Thị Phương Anh – Phạm Minh Vũ – Đỗ Nam Trung “vi phạm” Điều 258 BLHS sẽ được Toà án Nhân dân Đồng Nai đưa ra xét xử vào ngày 12.2 tới đây, lùi lại 2 ngày so với lịch trước đó. Dưới đây là bản Kế luận Điều tra số [...]

06:29:am 29/01/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Đào Như: Một lần nữa thử nhận dạng trang Chân Dung Quyền Lực

Đào Như: Một lần nữa thử nhận dạng trang Chân Dung Quyền Lực

Ngược dòng, lần theo ‘Bài đăng cũ hơn’ tôi mới hay “Chân Dung Quyền Lực “ đến với quần chúng dân cư mạng từ ngày 22-7-2011, nghĩa là cách đây trọn đúng 3 năm 6 tháng.

06:17:am 29/01/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ngân hàng Âu Châu cứu kinh tế

Ngân hàng Âu Châu cứu kinh tế

Tất nhiên chính sách tài chánh của ông Draghi sẽ mang lại một số kết quả. Tuy nhiên chúng ta cũng đừng nên quá lạc quan.

12:00:am 29/01/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »