WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:57:pm 09/01/15 Đăng ngày “January 9th, 2015”

HNTƯ10: Nhận Định Về Bài Diễn Văn Của TBT Nguyễn Phú Trọng

HNTƯ10: Nhận Định Về Bài Diễn Văn Của TBT Nguyễn Phú Trọng

Đảng CSVN đang bị lúng túng giữa những nghịch lý mà nguyên nhân cốt lõi là vì muốn duy trì chế độ độc tài độc đảng bằng mọi giá.

04:57:pm 09/01/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhà bất đồng chính kiến Trần Anh Kim ra tù

Nhà bất đồng chính kiến Trần Anh Kim ra tù

Cựu trung tá quân đội, nhà bất đồng chính kiến Trần Anh Kim, vừa ra tù sau khi thi hành án 5 năm rưỡi vì tội hoạt động nhằm Lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự. Ông còn phải thực hiện thêm ba năm quản chế nữa sau khi [...]

04:23:pm 09/01/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Ông Nguyễn Bá Thanh về tới Đà Nẵng

Ông Nguyễn Bá Thanh về tới Đà Nẵng

 Sau 2 ngày bị hoãn vì lý do thời tiết xấu, lúc 21h địa phương, chuyên cơ chở ông Nguyễn Bá Thanh đã về tới Đà Nẵng. Tin ông Thanh về Việt Nam đã được các trang lề trái, blog cá nhân và facebook đưa từ nhiều ngày nay, trong khi báo chí ‘lề phải’ [...]

04:04:pm 09/01/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »