WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:22:pm 14/01/15 Đăng ngày “January 14th, 2015”

Charlie Hebdo phát hành năm triệu bản sáng nay

Charlie Hebdo phát hành năm triệu bản sáng nay

Thứ Tư, tuần trước Charlie Hebdo bị tấn công. Gần như toàn bộ linh hồn của tờ báo bị giết hại. Người ta tưởng rằng sau biến cố đau thương, kinh hoàng đó, Charlie Hebdo không thể gượng dậy nổi. Đúng một tuần sau, thứ Tư, như thường lệ ngày phát hành của tờ báo. [...]

04:22:pm 14/01/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Dân biểu Mỹ bàn nhân quyền với tân đại sứ

Dân biểu Mỹ bàn nhân quyền với tân đại sứ

Dân biểu đảng Dân chủ Loretta Sanchez, đồng chủ tịch phân ban Việt Nam của Hạ viện Hoa Kỳ, vừa có cuộc điện đàm với tân đại sứ Ted Osius về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Bà Loretta Sanchez, đại diện cho khu vực cử tri số 46 của tiểu bang California, cho [...]

06:43:am 14/01/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Việt Nam sẽ là Quốc gia tự trị hay là một tỉnh của Trung Quốc?

Việt Nam sẽ là Quốc gia tự trị hay là một tỉnh của Trung Quốc?

Tập tài liệu này xuất xứ từ anh vợ ông, là thiếu tướng chính ủy Tổng cục 2 , thời trung tướng Nguyễn Chí Vịnh làm Tổng cục trưởng.

06:22:am 14/01/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Then chốt là có thay Cương lĩnh hay không?

Then chốt là có thay Cương lĩnh hay không?

Cuộc họp Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10 khóa XI của ðảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) ðã bế mạc. Cuộc họp thảo luận về các vãn kiện sẽ trình trước Ðại hội XII, trong ðó quan trọng nhất là dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương, dự [...]

06:16:am 14/01/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »