WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Then chốt là có thay Cương lĩnh hay không?

C80DC779-2046-4D61-90C2-B526CC7E42BD_mw1024_s_n

Cuộc họp Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10 khóa XI của ðảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) ðã bế mạc. Cuộc họp thảo luận về các vãn kiện sẽ trình trước Ðại hội XII, trong ðó quan trọng nhất là dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương, dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 nãm 2016-2020, tham gia tổng kết 30 nãm ðổi mới 1986-2016, góp ý kiến về tinh giản biên chế, cơ cấu lại ðội ngũ cán bộ viên chức. Về nhân sự, quan trọng nhất là việc lấy phiếu tín nhiệm các ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư, sau ðó là lập quy hoạch cán bộ cấp cao, và bầu bổ sung Ban Kiểm tra Trung ương ðảng CS.

Lẽ ra việc thảo luận về Cương lĩnh, đường lối đổi mới, Điều lệ đảng phải được đặt là ưu tiên hàng đầu, nhưng xem ra việc này rất bị coi nhẹ do thái độ xơ cứng, giáo điều, kiên trì những con đường cũ kỹ, ngăn cản mọi sự đổi mới thật sự. Đảng CS càng bị thoái hóa về chính trị – đạo đức, thì vấn đề nhân sự lại càng được đặt lên hàng đầu để tranh giành chức quyền, gắn bó với lợi ích riêng tư của các phe nhóm.

Qua phát biểu của nhiều nhà chính trị và trí thức theo dõi cuộc họp này, phần lớn cũng chỉ mong kết quả của cuộc lấy phiếu tín nhiệm các ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư ðược công bố, và ít quan tâm ðến nội dung có gì mới trong các cuộc thảo luận, nhất là về bản Báo cáo chính trị.

Thật ra cuộc lấy phiếu tín nhiệm ở cuộc họp này cũng như ở Quốc hội trước ðây không mang tính chất dân chủ, vì có 3 nấc khác nhau – tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp – cộng lại thì ai cũng ðược 100% tín nhiệm cả, không có phiếu nào bất tín nhiệm. Tất cả là cán bộ ðảng viên bỏ phiếu cho nhau, không có phiếu nào của người dân.

Theo ý kiến của khá đông đảng viên và cán bộ, nhân dân ngoài đảng thì vấn đề then chốt hiện nay của đảng CS là vấn đề thay hẳn Cương lĩnh của đảng, thay hẳn thể chế chính trị, từ đó thay hẳn Hiến pháp của đất nước, đưa đất nước vào kỷ nguyên dân chủ thật sự, coi đó là chìa khóa, là đầu mối để đổi mới toàn diện đất nước.

Đây là nội dung chủ yếu nhất của biết bao ý kiến, góp ý, tuyên ngôn, tuyên bố, thư ngỏ…trong 2 năm qua, nhất là trong cuộc thảo luận khá rộng về Hiến pháp mới năm 2013.

Thay ðổi Cương lĩnh của ðảng là thay ðổi những gì? Ðó là từ bỏ việc lấy học thuyết Mác – Lênin làm nền tảng chính trị và tư tưởng của ðảng ðể ép nhân dân phải tuân theo. Ðó là từ bỏ chủ nghĩa cộng sản viển vông ðã bị cả thế giới phủ ðịnh; trước kia từng có hơn 100 ðảng CS nay chỉ còn vài ðảng CS cầm quyền. Ðó là từ bỏ CNXH ảo tưởng mơ hồ chưa có thật ở ðâu cả. Ðó là thay ðổi tên gọi của ðảng CS Việt Nam và danh xưng của nước CHXHCN Việt Nam ( hiện nay chỉ có duy nhất nước Việt Nam dùng tên gọi này).

Rất nhiều ý kiến của các học giả, nhà kinh tế trong và ngoài nước cho rằng công cuộc ðổi mới 30 nãm qua ðã hết ðà, loanh quanh lại quay về ðường mòn cũ, vẫn là chế ðộ ðộc ðảng toàn trị, chưa hoàn thành cách mạng dân tộc – dân chủ, ðã ðến lúc ðảng CS phải có dũng khí tự ðổi mới, thay máu, lột xác ðể thành một tổ chức chính trị dân chủ ða nguyên thứ thật, ðể có thể hội nhập hòa mình với thế giới dân chủ của thời ðại.

Đó là sự lựa chọn duy nhất hiện nay, không có con đường nào khác, nếu không muốn bị nhân dân nổi dậy đạp đổ theo một cách nào đó khi xã hội bế tắc, cuộc sống của đa số nhân dân điêu đứng đến cùng cực. Chính Hồ Chí Minh đã từng nói “nếu đảng và chính phủ không mang lại hạnh phúc cho dân thì nhân dân hãy đạp đổ nó đi”.

Tự lột xác, thay đổi cương lĩnh, đường lối chính trị, kinh tế – xã hội, văn hoá, ngoại giao, liên minh chiến lược toàn diện với những bạn bè tin cậy có chung bản chất dân chủ, duy trì quan hệ láng giềng tốt trên cơ sở bình đẳng tôn trọng lẫn nhau với Trung Quốc, là mệnh lệnh cấp bách của cuộc sống, là sự mách bảo của trí tuệ và tâm huyết Việt, là mong muốn của cha ông ta, là nguyện vọng cháy bỏng thiêng liêng của của nhân dân ta hiện nay.

Trong cuộc thảo luận góp ý cho dự thảo Cương lĩnh sắp khởi đầu ở các cấp, mong rằng mỗi đảng viên hãy phát huy đầy đủ ý chí của người công dân yêu nước để phát biểu rõ ràng về việc thay đổi cương lĩnh của đảng.

Để đạt mục tiêu thay đổi cương lĩnh, các đảng viên sáng suốt, có tư duy độc lập hãy truyền bá rộng rãi ý kiến xác đáng của mình trong đảng và ngoài xã hội, hãy chứng minh rằng đây là thái độ tự phê bình nghiêm túc của đảng CS trước lịch sử, trước tiền nhân và các thế hệ kế tiếp, một sự chân thành tạ tội về những sai lầm giáo điều, quan liêu, hư hỏng đã phạm phải. Trên ý nghĩa nào đó đây là thái độ khôn ngoan truyền thốnG của dân tộc, luôn thông minh sáng tạo, đồng thời là thái độ hy sinh cao quý chịu chút đau thương để tự lột xác, đổi máu vì nhân dân, vì dân tộc.

Đây là lúc Đảng CSVN phải tự nguyện chuyển hóa sang một thực thể chính trị khác, thành một đảng của dân tộc, của dân chúng, của trào lưu dân chủ chung của thời đại, với một tên gọi mới, dám chấp nhận tranh đua với 1 hay vài đảng mới của xã hội dân sự trong sứ mạng phục vụ nhân dân, đất nước, chịu sự giám sát thật sự của lá phiếu cử tri.

Rõ ràng trong năm 2015, trong quá trình đi đến Đại hội XII, vấn đề thay đổi Cương lĩnh của đảng là vấn đề then chốt, trung tâm cần được thảo luận ráo riết cho ra lẽ. Đó là vấn đề sinh tử của dân tộc, của đất nước, của nhân dân, không thể coi nhẹ, bỏ qua được.

Blog Bùi Tín (VOA)

 

10 Phản hồi cho “Then chốt là có thay Cương lĩnh hay không?”

 1. Cu Tý says:

  SAO TÍN NHIỆM,
  Sao tín nhiệm chẳng lo chuyển hoá,
  Đảng độc tài gieo họa rẽ phân.
  Kíp mau trở lại với dân,
  Hoàng Trường ngóng đợi chóng cần đổi thay.
  Chín Tám Một Sầm lay y chuyển,
  Hoa vượt tường tham luyến như nhiên.
  Cơ thời nhiệm nhặc diệu huyền,
  Tình riêng tham báu lời truyền sao ngoa.
  Rồng Tiên Hồng Lạc Ngọc ngà !!!

 2. Cu Tý says:

  SAO TÍN NHIỆM,
  Sao tín nhiệm chẳng lo chuyển hoá,
  Đảng độc tài gieo họa rẽ phân.
  Kíp mau trở lại với dân,
  Hoàng Trường ngóng đợi chóng cần đổi thay.
  Chín Tám Một Sầm lay y chuyển,
  Hoa vượt tường tham luyến như nhiên.
  Cơ thời nhiệm nhặc diệu huyền,
  Tình riêng tham báu lời truyền sao ngoa.
  Rồng Tiên Hồng Lạc Ngọc ngà !!!

 3. quandannambo says:

  thay cương lỉnh đễ làm gì
  *
  chĩ cần
  bõ điều 4 hiến pháp

  đặt đảng cộng sản ra ngoài vòng pháp luật
  *
  thế là xong*

 4. triết lý gia 0001 says:

  …..Tội cho bác Bùi-tín…….Tôi còn nhớ câu chuyện về con chim cuốc,nghe nói mất một con,con còn lại cứ kêu cuốc cuốc hoài..rồi chết. Cương lĩnh của đãng giờ đâu còn là cái….đinh gì,ngay cả bác Hồ cũng đi toong…rồi. Tiền tham nhũng giờ cả chục tỉ đô la,nghe nói họ còn mua nhà luôn bên Mỹ cho con cháu họ đứng tên….tiền bạc tham nhũng phủ phê vạy thử hỏi bác Bùi-tín….làm sao giữ vửng đây,nếu CSVN không cai trị độc tài,phản dân chủ,thì làm sao giữ của vừa tham ô tham nhũng được của dân?.Đất nước VN giờ đây bọn CSVN tham nhũng đã cai trị rồi…..và chúng sẵn sàng bán nước cho tàu-cộng theo kiểu hội nghị thành đô,để giữ vửng đại vị thống trị dân Việt, giữ vửng tiền của tham nhũng,đất nước mà bọn CSVN còn bán được thì cương-lĩnh để làm cái gì nữa.Xin bác Bùi-tín mau tỉnh lại,cái điếm thúi của bọn CSVN là tuyên truyền láo khoét để chiêu dụ hàng triệu thanh-niên VN xã mình hy-sinh chết thảm,cái sự thật bây giờ là bọn CSVN tham nhũng cai-trị…..đang hốt ăn.Giờ đây là tiền là đô la,là nhà lầu xe hơi là đất đai bạt ngàn…..là Tiền.Nguyễn-bá-Thanh đã được cho ăn phóng-xạ rồi đang nằm chờ chết,ai cho ăn thì bọn tham nhũng CSVN cho ăn để bảo vệ địa-vị họ. Giờ đây bác bùi-tín xúi ai?….Rồi họ bị cho ăn phóng-xạ bác Bùi-tín chụi trách nhiệm?. Tổng bí-thư nguyễn-phú-trọng tự là trọng-lú dám làm không? Hay là Trọng-lú cũng là tham nhũng…..còn nếu trọng-lú cả gan chống tham nhũng thay cương-lĩnh,trọng-lú sẽ bọ cho ăn phóng-xạ……Tóm lại toàn bộ đám lãnh đạo CSVN điều tham nhũng cả,đã làm tham nhũng thì bác Bùi-tín nên nói thay đôla bằng euro….hay thay vàng bằng kim cương,hay thay gái xấu bằng gái đẹp…hay thay nhà nhỏ thành nhà lớn hơn,nó dể nghe hơn là thay cương lĩnh? Cương lĩnh có ăn được không? Ai đời đi nói chuyên với quan tham mà nói chuyên văn hóa,rồi chủ trương……Giờ đây họ nói chuyên ăn nhậu,gái gú và phong bì….tiền đôla dày cộm…dể nghe hơn. Chỉ có toàn dân chụi hết nổi bạo quyền CSVN đứng lên lật đổ thôi,chứ tiền tham nhũng cã chục tỉ đôla nói xin lổi bác Bùi-tín kêu họ bỏ có tết ma-rốc họ cũng không bỏ….ai chụi bỏ tiền tỉ đôla tham nhũng bao giờ,kinh nghiệm những nước cách mạng hoa-lài dân đứng lên đánh đuổi họ mới bỏ chạy thôi…..nay kính bác.

 5. NON NGÀN says:

  CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ

  Cái gì để nói với người
  Cùng mình nương tựa gọi là lĩnh cương
  Nên chi cương lĩnh mười phương
  Phải luôn xác thực mới tường việc hay
  Còn như kiểu nói thường ngày
  Ngày nao cũng vậy có chi hay nào
  Chiều chiều ra dạo bờ ao
  Toàn ca theo kiểu ca dao ích gì
  Mở đầu phải Mác Lênin
  Kết bài là phải búa liềm giương cao
  Ôi chao mới lạ làm sao
  Việc dân việc nước chi nào có hay
  Giữa đời tỉnh ít nhiều say
  Hẳn đâu có biết đêm ngày là chi
  Hệt như bao kẻ ngủ khì
  Lơ mơ lớ mớ hiểu gì trong mơ
  Gây nên cương lĩnh vật vờ
  Ích mình chẳng có đừng mơ ích đời
  Ngưng làm theo kiểu trời ơi
  Cá mè một lứa lách đời đi lên
  Cần nên chọn lựa nhãn tiền
  Tinh hoa đất nước mới thiêng cho đời
  Phải đừng sách cũ chép hoài
  Mà cần sáng tạo mới người hay ho
  Phải nên độc lập ra trò
  Đừng nên mụ mẩm theo hoài lối xưa
  Liên Xô đã đổ từ khuya
  Còn sao chép mãi khiến người cả kinh
  Chỉ toàn có Mác Lênin
  Chỉ hoài hữu nghị thì tìm cái chi
  Trước sau chỉ có “Bác Hồ”
  Dân tình cứ mặc lẽ nào tốt đâu
  Tại người “chấp bút” trời ơi
  Cái đầu chẳng có liệu lời có sao
  Thôi coi như cuộc mưa rào
  Hêt mưa lại nắng lẽ nào lạ chi
  Trên đời thế giới vẫn đi
  Còn mình ngồi đó nào gì hay ho
  Nên thôi toàn thể đồng bào
  Của người người biết xía vào làm chi
  Chừng nào đến việc mình thì
  Chỉ vào lúc ấy phẩm bình mới vui !

  ĐẠI NGÀN
  (15/01/15)

  • FuckNgàn says:

   Diễn đàn có lão khùng
   Lại tưỡng mình thông minh
   Bài nào cũng xía vô
   Với lắm tên nhiều nick
   Nhiều người thấy bất bình
   Nên có lời góp ý
   Lão càng cố sức chữi
   Lòi cái dân đầu đường
   Lại ngu lại vô học
   Thôi cút đi cho nhờ …

   Ngàn Ngu

   • CẶN BÃ

    Tên này cặn bã ở đời
    Nó như con chó có thời hiểu chi
    Quẫy đuôi liếm chủ y sì
    Cho gì ăn nấy đáng khi trên đời
    Điếm đàng dốt nát trời ơi
    Khác đâu chó dại quả thời ghê thay
    Thở hơi đã biết ra ngay
    Biết liền cả chủ chó này là ai !

    RỪNG NGÀN
    (16/01/15)

   • Rác Ngàn says:

    Thơ rác ! xả rác khắp nơi !

   • NgànPhét! says:

    Ngàn ơi, cặnbã chính chú mày
    Tềthiên khỉđột, kwá thàylay!
    Âmdương tươngđối chưa thànhthạo
    Lýthuyết tầmphào cứ tưởng hay?!,
    Múa bút chửi càn, lời hỗnxược,
    Ngoangôn xảongữ, going phản thầy!
    Này này, ông bảo cho mày biết:
    Họchỏi thêm nhiều hẵn múamay!!!

    NgànThàyLay

   • KHÓI NGÀN says:

    BÚ DÙ

    Sũa nhiều cho lắm cũng đều ngu
    Cái ngữ chúng bay loại bú dù
    Muốn bú hãy qua Nga mà bú
    Tìm hoài cho đến mãi nghìn thu
    Đừng về đất nước làm chi nữa
    Ở đó mà chờ tới chổng khu

    TRĂNG NGÀN
    (18/01/15)

Phản hồi