WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:15:pm 06/01/15 Đăng ngày “January 6th, 2015”

Đồng chấy và đồng rận của Đảng

Đồng chấy và đồng rận của Đảng

04:15:pm 06/01/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Nguyễn Công Bằng: Cuộc chiến cấm vận Nga ai thua, ai thắng?

Nguyễn Công Bằng: Cuộc chiến cấm vận Nga ai thua, ai thắng?

Hoa kỳ đưa ra nhiều lần lệnh trừng phạt kinh tế Nga, Nga tung đòn trả đũa nhưng Mỹ không hề bị hại, chẳng bị gián đoạn mà trái lại, buôn bán vào Nga của Mỹ lại tăng trong khi đó châu Âu, những người theo Mỹ cấm vận Nga lại là kẻ thua thiệt [...]

11:15:am 06/01/15 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Bạn đọc viết: Vì sao Blogger Nguyễn Ngọc Già bị phát hiện?

Bạn đọc viết: Vì sao Blogger Nguyễn Ngọc Già bị phát hiện?

Nhiều blogger và bạn đọc đã phân tích, bình luận nguyên nhân Nguyễn Ngọc Già bị bắt, tuy nhiên, theo tôi thì Nguyễn Ngọc Già đã bị CA tìm ra được qua đường điện thoại sau khi trả lời phỏng vấn với RFA, chứ không phải qua internet.

11:00:am 06/01/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »

Nhiễm xạ do bị đầu độc

Nhiễm xạ do bị đầu độc

Nếu giả thiết ông Thanh bị đầu độc là thật, tôi tin ông ta đã làm những bản tố cáo cần thiết.

10:46:am 06/01/15 | Đăng tại KHOA HỌC, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

“Con vua thì lại làm vua”?!

“Con vua thì lại làm vua”?!

  Lâu rồi tôi không viết về các cá nhân trong hệ thống lãnh đạo cộng sản. Bởi nghĩ rằng, con người ai cũng có khiếm khuyết và những tồi dở thô thiển mà họ mắc phải chỉ một phần do nhân cách, mà phần lớn hơn là do sự trói buộc của guồng máy [...]

10:29:am 06/01/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Du Tử Lê và những viên đạn bắn sau lưng

Du Tử Lê và những viên đạn bắn sau lưng

Cho phép Du Tử Lê, tên “phản quốc” bị kết án tử hình khiếm diện về nước, ra mắt tập thơ rồi ra đi một cách bình an, không cần phê bình, chỉ trích, chửi bới như Phạm Duy, Nguyễn Cao Kỳ ngày nào, Hà Nội không tốn một viên đạn mà Du Tử Lê vẫn bị bắn xối xả.

01:21:am 06/01/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tiểu Tử, những giọt nước mắt, những tiếng thở dài

Tiểu Tử, những giọt nước mắt, những tiếng thở dài

Truyện ngắn Tiểu Tử, với lối hành văn dễ dãi, linh động là một cuốn tự điển sống của ngôn ngữ miền Nam thời chưa loạn. Đó là kho tàng quý, trong khi ở hải ngoại, chữ Việt càng ngày càng lai Tây, lai Mỹ; trong nước càng ngày càng lai Tầu, với những chữ, những lối nói ngớ ngẩn, đôi khi kỳ quái, khiến tiếng Việt không còn là tiếng Việt, báo hiệu một ngày người Việt không còn là người Việt.

12:01:am 06/01/15 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »