WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:20:pm 15/01/15 Đăng ngày “January 15th, 2015”

Hai nghi phạm khủng bố vừa bị bắn chết tại Bỉ

Hai nghi phạm khủng bố vừa bị bắn chết tại Bỉ

Công tố viên Eric Van der Sypt, Bỉ thông báo: Có hai nghi phạm jihadists vừa bị bắn chết bởi lực lượng cảnh sát đặc biệt liên bang, trong chiến dịch bố ráp khủng bố ở một thị trấn Verviers, miền đông nước Bỉ. Ông cũng cho biết thêm: Nghi phạm thứ ba bị bắt [...]

07:20:pm 15/01/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Đài: Sự ngây thơ của tướng Phùng Quang Thanh

Nguyễn Văn Đài: Sự ngây thơ của tướng Phùng Quang Thanh

Thứ nhất, tướng Thanh phấn khởi khi được phía TQ tiếp đón “nhiệt tình, trọng thị, chu đáo và rất hữu nghị.” Chuyện này thì rõ rồi, khi họ đang từng bước xây dựng các căn cứ quân sự trên các đảo đã chiếm được của VN, rồi lại tiếp đón đoàn của tướng Thanh [...]

04:41:pm 15/01/15 | Đăng tại MỘT VÒNG FACEBOOK | Đọc tiếp »

Chân dung quyền lực

Chân dung quyền lực

04:17:pm 15/01/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Chính phủ ra nghị quyết ngăn chặn sự xuống cấp đạo đức xã hội

Chính phủ ra nghị quyết ngăn chặn sự xuống cấp đạo đức xã hội

Chính phủ sẽ xây dựng thị trường văn hóa, phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa có lợi thế cạnh tranh và tạo lập vị thế của văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 33 [...]

04:11:pm 15/01/15 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thủ tướng nói: Được đưa thông tin lên mạng xã hội thay vì ngăn cấm

Thủ tướng nói: Được đưa thông tin lên mạng xã hội thay vì ngăn cấm

Sáng 15-1, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ phát huy tinh thần [...]

01:33:pm 15/01/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Từ Staline tới Putin

Từ Staline tới Putin

Tương lai kinh tế nước Nga thật là ảm đạm, một ngày nào Putin cũng sẽ quan tâm tới chính sách xét lại con đường sai lầm mà ông hằng theo đuổi một cách vô ích.

06:50:am 15/01/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ăn Mày, Ăn Bẩn & Ăn Cướp

Ăn Mày, Ăn Bẩn & Ăn Cướp

‘Sao chúng mày nói là chúng mày rất thông minh và cần cù mà cứ đi xin hoài vậy. Dân xứ tao phải làm lụng vất vã mới có tiền cho chúng mày’

06:32:am 15/01/15 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »