WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:13:pm 12/01/15 Đăng ngày “January 12th, 2015”

Đồng chí X đạt phiếu tín nhiệm cao nhất trong Hội nghị Trung ương 10

Đồng chí X đạt phiếu tín nhiệm cao nhất trong Hội nghị Trung ương 10

Hôm nay 12/01/2015 Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11 đã bế mạc sau tám ngày làm việc. Trong hội nghị, lần đầu tiên đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư, kết quả đã được [...]

04:13:pm 12/01/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hội Nghị TW 10, ai sẽ là Tổng Bí Thư lần thứ XII?

Hội Nghị TW 10, ai sẽ là Tổng Bí Thư lần thứ XII?

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10 – Khóa XI đã khai mạc vào sáng ngày 05/01/2014. Hội nghị này được kéo lùi so với thời điểm dự kiến ban đầu khoảng một tháng và cũng trong khoảng thời gian kéo lùi này, dư luận trên mạng xã hội “thưởng thức” những [...]

03:40:pm 12/01/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nguyễn Công Bằng: Người dân biết trọng người yêu nước vì dân

Nguyễn Công Bằng: Người dân biết trọng người yêu nước vì dân

  Mấy tuần qua nhân dân và báo chí Đà nẵng và cả nước đều rất quan tâm về tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh nguyên bí thư Tỉnh ủy Đà nẵng và đang là trưởng ban Nội Chính Trung ương. Có thể nói báo chí đăng tin về ông nhiều đến [...]

02:46:pm 12/01/15 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tang lễ thân mẫu Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh

Tang lễ thân mẫu Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh

Sáng nay ngày 12-01-2015, tại Nhà tang lễ 5 Trần Thánh Tông, cử hành lễ viếng, lễ truy điệu và đưa tang Nhà giáo Hoàng Thị Ái Hoát về nơi an nghỉ vĩnh hằng. Cụ Hoàng Thị Ái Hoát là phu nhân của Cụ Nguyễn Hữu Khiếu, nguyên Ủy viên TW đảng CSVN, Bộ trưởng, [...]

01:35:am 12/01/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »