WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:02:pm 16/01/15 Đăng ngày “January 16th, 2015”

Mỹ – Cuba: Mối hận thù không dễ quên

Mỹ – Cuba: Mối hận thù không dễ quên

Cuba vừa thông báo đã hoàn tất việc thả 53 tù nhân chính trị mà Mỹ đòi hỏi. Trong số này có những nhà bất đồng chứng kiến nổi tiếng, cộng đồng quốc tế biết đến như những tù nhận lương tâm, như nhóm “Phụ nữa Áo trắng.” Đây là một bước xé rào ngoạn [...]

09:02:pm 16/01/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thảm sát đệ tứ quyền

Thảm sát đệ tứ quyền

Lời nói đầu: Ngàn năm trước, con người sống thành từng bộ lạc, giết nhau giành thực phẩm. Khi có thần thánh, giết nhau vì niềm tin khác biệt. Khi nhân loại văn minh, chính thức giết nhau trong chiến tranh. Ngày nay người ta giết nhau vì những bức tranh biếm họa. Chuyện xảy [...]

10:44:am 16/01/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Hội nghị Trung ương 10

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Hội nghị Trung ương 10

Dù Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XI) đã khép lại gần 1 tuần, nhưng việc không công khai kết quả đánh giá tín nhiệm khiến dư luận bất bình. Qua nguồn tin đáng tin cậy được tập hợp từ các Ủy viên TW, BBT xin trân trọng gửi đến quý độc giả kết quả [...]

10:31:am 16/01/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vinalines lỗ thêm 1.625 tỷ đồng năm 2014

Vinalines lỗ thêm 1.625 tỷ đồng năm 2014

Số lỗ năm 2014 của Vinalines, theo tỷ lệ vốn góp của Tổng công ty tại các doanh nghiệp, bằng 23% số lỗ của năm 2013 (7.061 tỷ đồng). Báo cáo Tổng kết hoạt động công tác năm 2014, ông Lê Anh Sơn, Tổng Giám đốc Vinalines cho biết, doanh thu của Vinalines ước đạt [...]

09:49:am 16/01/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »