Home » 10:18:am 05/06/09 Đăng ngày “June 5th, 2009”

Đôi điều về bài “Tôi viết về những người cam chịu lịch sử”

Đôi điều về bài “Tôi viết về những người cam chịu lịch sử”

Đi xa, tuổi cao, sức khoẻ tồi tệ, lệch múi giờ, rất kém trong giao tiếp, chắc chắn tôi có nhiều sơ xuất, mong các anh các chị thể tất.

10:18:am 05/06/09 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »