Home » 06:35:am 18/06/09 Đăng ngày “June 18th, 2009”

Nghèo phải chịu cái eo

Nghèo phải chịu cái eo

Người Việt Nam thường nói “Đã nghèo lại bị cái eo!” để than phiền hoàn cảnh đã nghèo lại gặp phải sự khó khăn. Nhưng ông DeNeen Brown, viết cho báo Mỹ* lại nói “Nghèo thì phải mang eo” và dẫn chứng rằng khi nghèo thì cái khó khăn và phiền toái nó chạy theo [...]

06:35:am 18/06/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »