Home » 06:12:am 20/06/09 Đăng ngày “June 20th, 2009”

Sơn hà nguy biến

Sơn hà nguy biến

Bóng chúng – Đè lên – Số phận – Từng người (thơ Trần Dần) Báo Viễn Đông Kinh Tế ngày 2/5/08 có bài “Bắc Kinh Theo Chủ Nghĩa Phát Xít Cổ Điển” nhận xét rằng bản chất của các chế độ Phát Xít là độc tài toàn diện về chính trị nhưng tương đối cho [...]

06:12:am 20/06/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »