WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:33:pm 29/06/09 Đăng ngày “June 29th, 2009”

Đến tuổi già sao Việt Nam vẫn chưa sáng sủa?

Đến tuổi già sao Việt Nam vẫn chưa sáng sủa?

Đây là phần số của những người lớn tuổi, còn những người trẻ hơn không mang nặng hành trang của đất nước thì sao, rồi đây sẽ thế nào? Họ là con dân ưu tú của một đất nước bao dung hơn, tử tế hơn, số phận họ ắt sẽ tươi sáng, nhưng có một ngày nào họ chợt bừng tỉnh, nhận thức rằng mình còn giòng máu Việt trong tim, hay sẽ phiên phiến quên đi gốc gác tang thương của dân tộc mình để hòa quyện trở thành một công dân gương mẫu của Mỹ và thế giới?

10:33:pm 29/06/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Michael Jackson và những kỷ lục

Michael Jackson và những kỷ lục

Michael Jackson ra đi ở tuổi 50 trong sự tiếc thương của hàng trăm triệu người trên khắp thế giới, trong nước mắt của các fan hâm mộ từ châu Mỹ, châu Âu, châu Phi, châu Á…Từ chính trị gia, văn nghệ sỹ, người mẫu, thường dân, từ già tới trẻ đều bày tỏ sự [...]

02:22:pm 29/06/09 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »