Home » 12:55:pm 19/06/09 Đăng ngày “June 19th, 2009”

Đồng thuận thật hay đồng thuận giả?

Đồng thuận thật hay đồng thuận giả?

Thế là kỳ họp thứ 5 quốc hội khoá XII đã kết thúc. Vấn đề nóng bỏng nhất của kỳ họp này là vấn đề khai thác bôxít được nhóm lãnh đạo đảng coi như ổn, không gây nên sóng gió gì lớn, không gây nên đảo lộn. Họ có thể hài lòng, cứ thế [...]

12:55:pm 19/06/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »