WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:42:pm 02/05/12 Đăng ngày “May 2nd, 2012”

Phản cách mạng đã rõ ràng!

Phản cách mạng đã rõ ràng!

Vụ cưỡng chế, thu hồi đất đai ngày 10-1-2012 đối với gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở huyện Tiên Lãng – TP Hải Phòng, qua các tin bài trên phương tiện thông tin đại chúng và lời kể của nhân chứng, tôi hình dung còn ghê gớm hơn cảnh đánh bắt, cướp bóc nhà [...]

04:42:pm 02/05/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Công ty CP ĐT-PT đô thị Việt Hưng đính chính về vụ việc Ecopark

Công ty CP ĐT-PT đô thị Việt Hưng đính chính về vụ việc Ecopark

Trên quan điểm tôn trọng mọi nguồn tin, chúng tôi xin đưa lại thông báo này.

09:53:am 02/05/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Điện thoại của bà Lê Hiền Đức và người dân Văn Giang bị khóa

Điện thoại của bà Lê Hiền Đức và người dân Văn Giang bị khóa

Từ vài ngày nay, một loạt số điện thoại hòa mạng Viễn thông quân đội Viettel của người dân Văn Giang đã không thể liên lạc được. Trong khi đó số điện thoại bàn hòa mạng Viettel của cụ bà Lê Hiền Đức cũng gặp tình trạng tương tự. Việt Hà có bài tường trình. [...]

07:51:am 02/05/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Giành lại chỗ đứng cho quân lực VNCH

Giành lại chỗ đứng cho quân lực VNCH

Khi hệ thống chủ nghĩa Mác hầu như bị sụp đổ, tôi vẫn nuôi dưỡng giấc mơ là tôi sẽ sống đủ lâu để có cơ hội trở lại một Việt Nam tự do và dân chủ.

07:42:am 02/05/12 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Ai biến chất chính trị và ai là người tự diễn biến?

Ai biến chất chính trị và ai là người tự diễn biến?

Tôi phải trả nợ cho những người đã nằm xuống trong đó có những bạn bè thân thiết của chúng tôi.

04:17:am 02/05/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »