WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:04:pm 14/05/12 Đăng ngày “May 14th, 2012”

Giám mục cao tuổi nhất thế giới, Antoine Nguyễn Văn Thiện qua đời

Giám mục cao tuổi nhất thế giới, Antoine Nguyễn Văn Thiện qua đời

Đó là cha Antoine Nguyễn Văn Thiện, một người gốc Việt Nam, sinh ngày 13/03/1906 ở Cái Cồn (thuộc Cần Thơ)

04:04:pm 14/05/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Phiên toà phúc thẩm xét xử công an đánh chết người: Đình hoãn không nằm trong kịch bản

Phiên toà phúc thẩm xét xử công an đánh chết người: Đình hoãn không nằm trong kịch bản

Phỏng vấn nhanh Trịnh Kim Tiến ngay sau khi ra khỏi Toà án ngày 14/5/2012.

11:56:am 14/05/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hoãn vô thời hạn phiên phúc thẩm vụ trung tá C.A đánh chết người

Hoãn vô thời hạn phiên phúc thẩm vụ trung tá C.A đánh chết người

Được biết, lý do hoãn tòa là do “không đủ nhân chứng”.

04:18:am 14/05/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Người dân Văn Giang kiện chủ tịch huyện

Người dân Văn Giang kiện chủ tịch huyện

Bài này đã bị gỡ khỏi Tuổi trẻ online sau ít giờ.

03:56:am 14/05/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Văn Giang – sự trở lại của những cánh đồng

Văn Giang – sự trở lại của những cánh đồng

Lần trước rời Văn Giang trong tâm trạng nặng nề, u uất bao nhiêu, thì lần này tôi trở lại đó với tâm trạng phấn khích bấy nhiêu. Thậm chí 3 xe chúng tôi chả kịp chờ nhau, cứ bon bon nhằm hướng Văn Giang mà lướt tới. Tôi bỗng cảm thấy hồi hộp như [...]

03:05:am 14/05/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Quan chức vượt khỏi vòng kiểm soát

Quan chức vượt khỏi vòng kiểm soát

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mất kiểm soát. Trận chiến tranh giành vai trò lãnh đạo leo thang, lãnh đạo tỉnh nắm quyền lực.

03:02:am 14/05/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »