WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:53:pm 24/05/12 Đăng ngày “May 24th, 2012”

Nghĩ về những đất nước không thành

Nghĩ về những đất nước không thành

30 tháng 4 – 2012. Tôi đang ở trên Quảng Trường Hiến Pháp, Plaza de la Constitucion, trung tâm thủ đô Mexico của nước Mexico. Người Mexico (phát âm Mê-hi-cô) gọi là Socalo, có nghĩa là “nền tảng”. Mỗi thành phố lớn của nước Mexico đều có một socalo làm trung tâm quyền lực. Chung quanh [...]

03:53:pm 24/05/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

‘Ngừng đưa tin’ vụ đánh nhà báo

‘Ngừng đưa tin’ vụ đánh nhà báo

Hai nhà báo bị đánh, Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long, cũng được yêu cầu là không phát biểu gì thêm với báo chí.

03:48:pm 24/05/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Mô hình giáo dục của XHCN Ba Đình

Mô hình giáo dục của XHCN Ba Đình

03:39:pm 24/05/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Những gì đằng sau vụ Vinalines

Những gì đằng sau vụ Vinalines

Trong nhiều năm nghiên cứu chính trị Việt Nam, tôi chưa bao giờ chứng kiến một nỗ lực kiểm soát thông tin về các động thái nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam chặt chẽ như trong những năm gần đây. Giới chức cộng sản đã thành công trong việc làm nhụt chí báo [...]

11:16:am 24/05/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thăm dò dư luận trước tòa Lãnh sự

Thăm dò dư luận trước tòa Lãnh sự

Anh chị có được thông báo cụ thể giá phí các công việc lãnh sự?.

11:07:am 24/05/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Tòa án Vinh xử tù 4 thanh niên công giáo

Tòa án Vinh xử tù 4 thanh niên công giáo

Trong đó, mức án nặng nhất là 3 năm 6 tháng đối với Đậu Văn Dương, kế tiếp là Trần Hữu Đức với 3 năm 3 tháng tù. Chu Mạnh Sơn bị án tù 3 năm.

10:21:am 24/05/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »