WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:45:pm 15/05/12 Đăng ngày “May 15th, 2012”

Chiếc khăn

Chiếc khăn

“Em yên tâm. Cách mạng sẽ bảo vệ em, che chở cho em! Cho gia đình em! Cho toàn dân!”

02:45:pm 15/05/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

VN phản đối lệnh cấm của TQ

VN phản đối lệnh cấm của TQ

Lệnh cấm này thường ban hành từ trung tuần tháng Năm tới tháng Tám.

02:23:pm 15/05/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tản mạn mùa Hè

Tản mạn mùa Hè

Lịch sử bị bóp méo cũng nguy hiểm chẳng khác chi tội giết người bởi nó giết chết sự thật, giết chết cả niềm tin của cả một thế hệ. Tôi chẳng phát hiện được gì nhiều nhưng chắc chắn đã thu được một điều: Căn nhà nhỏ đó không thể mang tính thuyết phục của bằng chứng về sự tham nhũng ghê gớm của ông Thiệu, như tôi đã từng được dạy, không chỉ một lần!

08:59:am 15/05/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Thăm gặp Ginny Hughes & John Dunn

Thăm gặp Ginny Hughes & John Dunn

Điều tốt nhất mà một người cha có thể làm cho lũ con của mình, đó là yêu thương người Mẹ của chúng.

08:44:am 15/05/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bà Bùi Thị Minh Hằng sẽ khởi kiện HTV

Bà Bùi Thị Minh Hằng sẽ khởi kiện HTV

Chắc chắn là sẽ kiện. Tất cả những sự kiện từ quyết định 5225 gây ra và tất cả những gì thuộc về chính quyền và nhà nước mà làm sai

06:01:am 15/05/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bà con Văn Giang tới thăm nhà đài VOV

Bà con Văn Giang tới thăm nhà đài VOV

VOV đã cho rút nhiều bài liên quan tới vụ 2 nhà báo của đài nhà bị đánh.

12:39:am 15/05/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »