WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:19:pm 13/05/12 Đăng ngày “May 13th, 2012”

Nhật ký một năm sau ngày 30 tháng tư, 1975 [1]

Nhật ký một năm sau ngày 30 tháng tư, 1975 [1]

Sài Gòn không còn ngày Buổi tối, tôi leo lên sân thượng. Trời tối đen, có một sư im lặng sâu thẳm. Nhưng trong bóng đêm, tôi đã nghe rõ được tiếng của im lặng. Cái im lặng của cõi đêm, của một trống rỗng, của một hố thẳm, của một mảnh đời đang sống [...]

04:19:pm 13/05/12 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Lữ Phương bảo vệ Marx, chống độc tài toàn trị

Lữ Phương bảo vệ Marx, chống độc tài toàn trị

Trong bài viết “Ông Võ Văn Kiệt và tôi”, Lũ Phương đã kể ông từng nói với Võ Văn Kiệt rằng: “Anh Sáu biết tại sao tôi quan tâm đến chủ nghĩa Mác như vậy không? Đó là do tôi nghe lời ông Đồng và ông Duẩn, hai ông này luôn khuyên nhủ cán bộ [...]

02:11:pm 13/05/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Pháp lý, pháp luật hay pháp thuật trong “nhà nước pháp quyền XHCN”

Pháp lý, pháp luật hay pháp thuật trong “nhà nước pháp quyền XHCN”

“Nhà nước nào sinh ra pháp luật đó. Pháp luật là để bảo vệ chế độ”

01:52:pm 13/05/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Đại học Anh phản hồi về dự án Ecopark

Đại học Anh phản hồi về dự án Ecopark

Gần đây, Việt Nam liên tục xảy ra các vụ tranh chấp đất đai gây quan ngại sâu sắc trong công luận

01:36:pm 13/05/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Trung quốc tham vọng quá lớn thất bại trong tầm tay

Trung quốc tham vọng quá lớn thất bại trong tầm tay

Trung quốc muốn phá kế hoạch quốc tế hóa giải quyết vấn đề tranh chấp biển Đông đã kéo dài mấy chục thập niên qua bằng đối thoại song phương đem lại thế thượng phong cho mình.

12:40:pm 13/05/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »