WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:26:pm 25/05/12 Đăng ngày “May 25th, 2012”

Hiến Pháp 1967 của VNCH [1]

Hiến Pháp 1967 của VNCH [1]

LTS: Mấy năm gần đây, Việt Nam bàn đi tính lại về việc sửa đổi Hiến Pháp, có người đề nghị quay lại bản Hiến Pháp 1946. Giới nhân sĩ trí thức, luật học cũng đưa ra nhiều ý kiến, nhưng quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam là vẫn giữ nguyên điều IV. [...]

01:26:pm 25/05/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Chiêm ngưỡng các sân vận động Euro 2012

Chiêm ngưỡng các sân vận động Euro 2012

Còn 2 tuần nữa sẽ diễn ra các trận đấu Euro 2012 trên 8 sân vận động thuộc Ba Lan và Ucraina. 6 sân được hoàn toàn xây mới, 2 sân thuộc Ucraina được đại tu nấng cấp. Các sân đều có mái che, chỗ dành cho VIP cũng như chỗ cho người tàn tật. [...]

11:16:am 25/05/12 | Đăng tại WORLD CUP 2014 | Đọc tiếp »

200 người vây 3 cảnh sát giao thông tại Văn Giang

200 người vây 3 cảnh sát giao thông tại Văn Giang

Cho rằng cảnh sát giao thông trẻ đang làm nhiệm vụ trên đường có liên quan đến vụ thiếu nữ bị ngất phải đưa vào viện cấp cứu, khoảng 200 người dân đã chặn xe cảnh sát. Trưa 24/5, sau vài tiếng cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa phố Nối, chị Lê Thị Thủy [...]

08:58:am 25/05/12 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Dân muốn học “kinh nghiệm làm giàu” của quan chức

Dân muốn học “kinh nghiệm làm giàu” của quan chức

Nghị quyết của Đảng chẳng thiếu gì cả. Vấn đề là các cấp ủy đảng có triển khai, có làm thật hay không

06:33:am 25/05/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thư độc giả chiến trường K: Phản đối nhóm “thương binh nặng”

Thư độc giả chiến trường K: Phản đối nhóm “thương binh nặng”

Đừng lợi dụng danh nghĩa thương binh hay bộ đội vào nhũng mục đích xấu xa và đê hèn như vậy.

05:13:am 25/05/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »

Thăm ông anh và nghe ông anh nói chuyện

Thăm ông anh và nghe ông anh nói chuyện

Ngẫm sâu hơn, thấy cụ Hồ cũng có lỗi. Chính cụ đã nuôi dưỡng những loại người như NPT. Vì cụ tù mù về CNXH, lớp người như NPT cứ bám lấy cái lý thuyết mơ hồ CNXH rồi hắn tỏ ra rất trung thành với “con đường của Bác” ! Bây giờ muốn đả phá cái đầu óc sơ cứng ấy khó lắm, về lý luận rất khó gỡ.

12:37:am 25/05/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »