WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:35:pm 17/05/12 Đăng ngày “May 17th, 2012”

Đất nước Philippines anh hùng

Đất nước Philippines anh hùng

Vấn đề biển Đông nay chính Trung quốc đã đẩy tình hình từ mang tính nội bộ trong khu vực thành tính quốc tế.

11:35:pm 17/05/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Biển Đông hôm nay

Biển Đông hôm nay

05:20:pm 17/05/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Bùi Hằng nhiễm HIV trong trại?

Bùi Hằng nhiễm HIV trong trại?

Bùi Hằng đã từng vài lần bị thương tích, trong đó có lần tự cắt ven tay nhằm tự vẫn.

05:04:pm 17/05/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tiến sĩ Hà Vũ được đề cử giải thưởng

Tiến sĩ Hà Vũ được đề cử giải thưởng

Giải thưởng sẽ chính thức được công bố tại Dublin City Hall vào ngày 08 Tháng Sáu.

03:34:pm 17/05/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Yêu nhau như thế bằng mười hại nhau!

Yêu nhau như thế bằng mười hại nhau!

Mà cái Bộ Chính trị khóa XI này cũng thật quá đáng, không biết hạn chế những điều quái gở…

07:57:am 17/05/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Putin trở lại viễn Đông

Putin trở lại viễn Đông

Vladimir Putin đã trở lại vị trí đứng đầu nhà nước Nga hồi tuần trước. Đất nước này tương đối ổn định và thịnh vượng hơn khi ông lần đầu tiên đảm nhận chức vụ cao nhất này vào năm 2000. Tuy nhiên, nhiệm kỳ 6 năm tới của ông sẽ vẫn phải đối mặt [...]

07:51:am 17/05/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Nhật ký một năm sau ngày 30 tháng tư, 1975 [3]

Nhật ký một năm sau ngày 30 tháng tư, 1975 [3]

Nhờ Giải phóng, tôi bỏ được tật xấu hút thuốc.

07:25:am 17/05/12 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Google Maps dừng chức năng dẫn đường tại VN

Google Maps dừng chức năng dẫn đường tại VN

Từ ngày 13/5, tất cả các thiết bị sử dụng bản đồ Google đều không chạy tính năng dẫn đường ở Việt Nam. Gã khổng lồ tìm kiếm vẫn chưa thông báo lý do việc ngừng cung cấp dịch vụ này. Thử nghiệm trên máy tính hoặc các thiết bị di động như điện thoại, [...]

02:13:am 17/05/12 | Đăng tại KHOA HỌC | Đọc tiếp »

Người Việt Nam lại bị bắt vì buôn lậu sừng tê giác

Người Việt Nam lại bị bắt vì buôn lậu sừng tê giác

Bình quân Nam Phi mất gần 2 con tê giác/ ngày vào tay bọn săn trộm.

02:02:am 17/05/12 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Bắc Hàn bắt ngư dân TQ đòi tiền chuộc

Bắc Hàn bắt ngư dân TQ đòi tiền chuộc

Năm ngoái con số tàu Trung Quốc bị bắt giữ vì ‘đánh bắt trộm’ ở đây là 475 tàu so với 370 tàu của một năm trước đó.

01:37:am 17/05/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

François Hollande: Tổng thống bình thường?

François Hollande: Tổng thống bình thường?

Một tổng thống rất trí thức, lại hay đùa, mê thể thao, ưa văn nghệ, hóm hỉnh, có một kho chuyện tiếu lâm…

01:17:am 17/05/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »