WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:07:pm 08/05/12 Đăng ngày “May 8th, 2012”

VOV lên tiếng về vụ 2 nhà báo bị hành hung ở Văn Giang

VOV lên tiếng về vụ 2 nhà báo bị hành hung ở Văn Giang

Lời nói gió chưa kịp bay thì lộ ra chuyện 2 nhà báo thuộc hàng “chiếu trên” trong làng báo Việt Nam bị đánh tơi tả, vỡ cả mũ bảo hiểm, phải đi viện

05:07:pm 08/05/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Mặt nạ

Mặt nạ

Trong tiếng khóc thút thít, tiếng chia buồn và tiếng những bước chân cuống quít, người ta liệm người chết vào quan tài.

11:13:am 08/05/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Giật mình với thu nhập của người Việt Nam

Giật mình với thu nhập của người Việt Nam

thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore.

10:59:am 08/05/12 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Vụ Bản: Nông dân chít khăn tang giữ đất

Vụ Bản: Nông dân chít khăn tang giữ đất

Việc cưỡng chế liên quan tới khu dự án Bảo Minh…

05:06:am 08/05/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Giàn khoan TQ sắp hoạt động ở Biển Đông

Giàn khoan TQ sắp hoạt động ở Biển Đông

Giàn khoan 981 có thể được huy động vào mục đích quân sự trong trường hợp cần thiết.

03:21:am 08/05/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hàn Quốc thu giữ hàng ngàn viên thuốc thịt thai nhi từ Trung Quốc

Hàn Quốc thu giữ hàng ngàn viên thuốc thịt thai nhi từ Trung Quốc

Các cuộc kiểm tra cho thấy viên thuốc này chứa 99,7% là thịt người.

03:18:am 08/05/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Phát hành vàng giấy để trả cho vàng thật!?

Phát hành vàng giấy để trả cho vàng thật!?

…nếu ngân hàng không còn đủ vàng để chi trả cho khách, họ sẽ phát hành 1 chứng chỉ ngắn hạn bằng vàng để trả cho khách. Chứ thực sự là họ không được huy động thêm vàng nào hết mà sẽ huy động ngay chính số vàng khách hàng đang ký gửi tại ngân hàng. Đó chính là hành động phát hành vàng giấy để trả cho vàng thật khách gửi vào.

12:01:am 08/05/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Chuyện Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

Chuyện Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

Trước thông cáo báo chí của tổng thống Obama và dư luận về vụ ông Chen, giới chức cao cấp tại Hà Nội thấy mang 3 nhà báo Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải và nhất là Blogger Điều Cày Nguyễn Văn Hải ra xử lúc này thật không ổn nên tạm gác lại.

12:01:am 08/05/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »