WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:28:pm 30/05/12 Đăng ngày “May 30th, 2012”

Lịch thi đấu Euro 2012

Lịch thi đấu Euro 2012

Lịch thi đấu: Giờ ghi trên lịch là giờ địa phương. Bảng A: 1. Thứ Sáu, ngày 8/6: Ba Lan- Hy Lạp, (Warszawa, 18h00) 2.             –                         Nga- Séc, (Wrocław, 20h45). 3. Thứ Ba, 12/6: Hy Lạp- Séc (Wrocław, [...]

04:28:pm 30/05/12 | Đăng tại WORLD CUP 2014 | Đọc tiếp »

Dân oan tập trung khiếu kiện

Dân oan tập trung khiếu kiện

Đất đai chiếm tới 70% số lượng các vụ khiếu kiện trong những năm qua tại Việt Nam.

03:17:pm 30/05/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Miền hư ảo [28]

Miền hư ảo [28]

Gió thổi đám lửa lao về phía ngã như bức tường đỏ khổng lồ. Lửa băng đi trên cánh đồng tranh nuốt trọn cây cỏ, thè ra những cái lưỡi dài đỏ hỏn.

05:36:am 30/05/12 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Luật Biểu tình bị đề xuất rút khỏi nghị sự

Luật Biểu tình bị đề xuất rút khỏi nghị sự

đã có một số ý kiến quanh vấn đề có hay không đưa Luật Biểu tình vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013.

12:14:am 30/05/12 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Euro 2012: Phát miễn phí bao cao su

Euro 2012: Phát miễn phí bao cao su

Cùng với ăn uống, khách sạn và các dịch vụ khác, mại dâm là ngành hốt bạc trong dịp Euro Cup này.

12:04:am 30/05/12 | Đăng tại WORLD CUP 2014 | Đọc tiếp »

Giải pháp toàn diện và triệt để

Giải pháp toàn diện và triệt để

Những nguồn lực kinh tế bị chính trị hóa toàn diện này đã, đang, và sẽ tiếp tục bị lạm dụng bởi những kẻ áp đặt “ý chí chính trị.” Chúng trở thành là công cụ để những nhân vật chóp bu trong bộ máy chính trị Việt Nam ban phát quyền lợi và quyền lực cho bộ hạ và theo đó cũng cố quyền lực và quyền lợi của chính mình.

12:01:am 30/05/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Bà Suu Kyi lần đầu xuất ngoại sau 24 năm

Bà Suu Kyi lần đầu xuất ngoại sau 24 năm

Trong hai thập niên qua bà hoặc bị quản thúc tại gia hoặc luôn sợ rằng nếu rời khỏi Miến Điện sẽ không được phép quay trở lại.

12:00:am 30/05/12 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »